Skip to Content

KA121 Educación escolar - 2021-2027

Mirando Cara a Europa cos Ollos Grandes

 

O proxecto "Mirando cara a Europa cos Ollos Grandes" está cofinanciado polo programa Erasmus+ da Unión Europea. O contido desta publicación é responsabilidade exclusiva do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes e nin a Comisión Europea, nin o Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables do uso que poda facerse da información aquí difundida.

 

Os obxectivos do noso proxecto, en consonancia cos obxectivos establecidos na nosa acreditación KA120, son os seguintes:

 1. Aumento da calidade educativa de forma inclusiva, promovendo a atención á diversidade, a inclusión e a igualdade de dereitos e oportunidades.
 2. Promoción da excelencia educativa, con especial atención á promoción das vocacións STEM entre o alumnado feminino, a fin de alcanzar un adecuado nivel de representación neste sector.
 3. Mellora do nivel de convivencia no centro a través da educación social e emocional dos membros da comunidade educativa.
 4. Promover o cambio da metodoloxía docente que fomente a aprendizaxe baseada en competencias e tome en consideración a diversidade cognitiva entre o alumnado.
 5. Mellorar a aprendizaxe de linguas estranxeiras e a sensibilización ante a diversidade cultural entre alumnado e profesorado para unha mellor adaptación a unha sociedade globalizada.

 

El proyecto “Mirando cara a Europa cos Ollos Grandes” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del IES Nosa Señora dos Ollos Grandes y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

Los objetivos de nuestro proyecto, en consonancia con los objetivos establecidos en nuestra acreditación KA120, son los siguientes:

 1. Aumento de la calidad educativa de forma inclusiva, promoviendo la atención a la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos y oportunidades.
 2. Promoción de la excelencia educativa, con especial atención a la promoción de las vocaciones STEM entre el alumnado femenino, a fin de alcanzar un adecuado nivel de representación en este sector.
 3. Mejora del nivel de convivencia en el centro a través de la educación social y emocional de los miembros de la comunidad educativa.
 4. Promover el cambio de la metodología docente que fomente el aprendizaje basado en competencias y tome en consideración la diversidad cognitiva entre el alumnado.
 5. Mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras y la sensibilización ante la diversidad cultural entre alumnado y profesorado para una mejor adaptación a una sociedad globalizada.

Mobilidades curtas Erasmus+ para primeiro de BAC - curso 2024-25

Prazas ofertadas:

 

Ofértanse prazas con financiación a cargo do programa Erasmus+, pendentes da confirmación por parte do Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, para mobilidades de aproximadamente unha semana de duración. O número definitivo de mobilidades e de prazas dependerá do orazamento concedido, tanto a nós como aos nosos centros asociados. A día de hoxe, a previsión é de facer estadías en Noruega (dúas), Islandia, Lituania, Francia e de recibir aos nosos socios en Lugo.

 

Temporalización:

 

As mobilidades terán lugar ao longo do curso 2024-25.

 

Alumnado seleccionable:

 

O alumnado que presente a súa candidatura durante o mes de maio ten que estar cursando cuarto de ESO no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes no curso 2023-24. Para a maioría de actividades farase unha reserva de prazas para o alumnado de nova incorporación ao centro. Esta segunda fase do proceso de selección terá lugar en setembro de 2024

 

 

Comité de selección:

 

Para seleccionar ao alumnado participante nestas mobilidades haberá un comité de selección formado polo profesorado que organiza cada mobilidade xunto  co coordinador de proxectos internacionais, Roberto Núñez Pena. No caso de que algún candidato/a sexa familiar dalgún membro do comité de selección, este último non participará na selección. 

 

Criterios de selección:

 

Haberá unha serie de criterios de selección comúns baseados no comportamento, madurez,  adaptabilidade, rendimento académico e tamén de inclusividade; ademáis disto, para cada mobilidade poderán establecerse criterios específicos, como estar matriculado en materias ou modalidades de bacharelato concretas. As persoas que coordinan cada grupo de mobilidades informarán ao alumnado interesado destes criterios.

 

Presentación de candidaturas:

 

Descargar o documento adxunto e entregalo cuberto e asinado na oficina administrativa. Tamén se pode achegar en formato .pdf por correo no enderezo iesollosgrandes.erasmus@gmail.com. As datas límite serán o 31 de maio de 2024 para a primeira fase e o 20 de setembro para a segunda. O alumnado interesado debe tamén cubrir o seguinte formulario.

 

Unha vez baremadas as candidaturas en cada fase e publicadas as resolucións provisionais na páxina web do centro, haberá un prazo de reclamacións de tres días lectivos. Transcurrido este período e analizadas as alegacións presentadas, publicarase a resolución definitiva do baremo de novo na web do centro. A adxudicación definitiva de prazas terá lugar cando remate este proceso, a finais de setembro de 2024.

 

Mobilidades de longa duración en Francia, Italia e Austria - curso 2024-25

Prazas ofertadas:

Ofértanse cinco prazas con financiación a cargo do programa Erasmus+, pendentes da confirmación por parte do Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación, para mobilidades de longa duración no Lycée Joseph Saverne (L’Isle-Jourdain, Francia - dúas prazas), no Gymnazium Sacré Coeur (Graz, Austria - unha praza) e no Liceo Rosa-Gianturco (Potenza, Italia - dúas prazas). As mobilidades terán unha duración de cinco semanas. 

 

Temporalización:

As mobilidades terán lugar no primeiro trimestre do curso 2024-25. O alumnado seleccionado viaxará a Francia e Italia en setembro e posteriormente acollerá ao alumno/a que o/a recibiu en outubro ou novembro. No caso de Austria, primeiro acollerá a unha alumna en setembro e viaxará en outubro ou novembro.

 

Alumnado seleccionable:

O alumnado que presente a súa candidatura ten que estar cursando cuarto de ESO no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes no curso 2023-24. Debido á obrigatoriedade de facer unha xornada de formación durante o mes de xuño, non é posible ofertar estas prazas a alumnado procedente doutros centros.

 

Comité de selección:

Para seleccionar ao alumnado participante nas mobilidades de longa duración haberá un comité de selección formado polo vicedirector do centro, Jesús Álvarez Arias, a secretaria, Ana Carballas Pérez, e o coordinador de proxectos internacionais, Roberto Núñez Pena. No caso de que algún candidato/a sexa familiar dalgún membro do comité de selección, este último non participará na selección. 

 

Criterios de selección:

 1. Madurez, comportamento, actitude, adaptabilidade e resiliencia (ata 10 puntos). Esta puntuación será outorgada por dous membros do equipo docente de cada candidato/a. A puntuación final será a media aritmética das dúas cualificacións recibidas. 

 2. Ser alumno/a con menos oportunidades (ata 5 puntos). Esta puntuación estará baseada na existencia contrastada de dificultades por motivos de discapacidade ou saúde, educativas, socio-económicas, culturais ou xeográficas.

 3. Entrevista persoal co comité de selección (5 puntos). 

 4. Participar activamente na vida democrática do centro: 0.5 punto (subdelegado/a); 1 puntos (delegado/a); 3 puntos (consello escolar)

 5. Nota media partida por dous do expediente académico de cuarto de ESO no momento de realizarse a selección (5 puntos).

 6. Nota (partida por dous) da materia de Lingua Inglesa (Italia), Alemán (Austria) ou Lingua Francesa (Francia) no momento de realizar a selección (5 puntos).

 7. Cursar unha segunda lingua estranxeira (2 puntos). No caso das mobilidades a Francia e Austria, daranse 5 puntos por estar matriculado en Francés (Francia) ou Alemán (Austria) en primeiro de Bacharelato.

 8. Non ter participado en proxectos internacionais no centro durante o presente curso (2 puntos).

 9. Para resolver os casos de empate na puntuación final, atenderase á maior puntuación nos criterios na mesma orde na que están enumerados.

 

Presentación de candidaturas:

 

Descargar o documento que se achega e entregalo cuberto e asinado na oficina administrativa. Tamén se pode achegar en formato .pdf por correo no enderezo iesollosgrandes.erasmus@gmail.com. A data límite será o 15 de maio de 2024. Prégase cubrir o seguinte formulario para recompilar datos.

 

Unha vez baremadas as candidaturas e publicada a resolución provisional na páxina web do centro, haberá un prazo de reclamacións de cinco días lectivos. Transcurrido este período e analizadas as alegacións presentadas, publicarase a resolución definitiva de novo na web do centro.

 

O IES Nosa Sra dos Ollos Grandes en Reikiavik

Día 5: Derradeiro día de actividades para o noso equipo Erasmus+ en Islandia. Hoxe visitaron unha das cataratas máis espectaculares do país, e a Geysir, onde presenciaron varias erupcións do géiser Strokkur.

 

Para finalizar o día e a estadía, nada máis islandés que dar un paseo a cabalo

Día 4: Recibidos polo presidente de Islandia, fixémoslle entrega dun agasallo moi especial de parte do noso centro: un cuadro da muralla de Lugo pintado pola nosa alumna Sara Gómez Pardo. Este cadro lucirá en Bessastaðir, a residencia oficial dos xefes de estado de Islandia

Día 3: O noso equipo Erasmus+ en Reykjavík presentou un itinerario para viaxar por España, destacando puntos de interés xeográfico, cultural, culinario e de tempo libre. 

Islandia recibiu á delegación Erasmus+ do IES Nosa Sra dos Ollos Grandes, cunha aurora boreal onte pola noite.

Xa hoxe, fixeron unha primeira xornada de traballo aprendendo sobre o sistema educativo, a xeografía, a lingua e a historia deste fermoso país.

O IES Nosa Sra dos Ollos Grandes en Oslo

Día 5: O noso alumnado STEAM Bach desprazado a Lillestrøm participou hoxe en clases de FeQ. Na clase de química fabricaron xabón,

 

e na de física fixeron unha práctica aplicando os principios de conservación da enerxía mecánica e do momento lineal para calcular a velocidade de saída dun proxectil.

Pola tarde, para rematar a estadía en Noruega, todo o grupo se xuntou para xogar aos bolos e facer unha cea de confraternidade.

 

Día 4: O noso equipo STEAM Bach en Oslo viviu fixo un traballo de campo a bordo dun barco polo Fiordo de Oslo: tomaron mostras de auga a diferentes profundidades e mediron distintos factores abióticos, analizaron o plancton, recolleron plásticos cun robot e identificaron especies mariñas.

Día 3: O noso equipo Erasmus+ de STEAM Bach realizou unha búsqueda do tesouro pola cidade de Oslo. Logo visitaron o museo de historia natural e disfrutaron de tempo libre para realizar compras.

Día 2: A delegación STEAM Bach do IES Nosa Sra dos Ollos Grandes desprazado a Lillestrøm asistiu a unha clase de bioloxía equivalente ao 3° curso de bacharelato, na que realizaron dúas prácticas: unha de pegada de antíxeno e outra de pegada xenética.

Día 1: A delegación STEAM Bach do IES Nosa Sra dos Ollos Grandes acaba de chegar a Oslo para participar na súa primeira mobilidade Erasmus+. Alí van comparar os resultados das súas investigacións coas do equipo de Noruega.

Recibimos á delegación de Francia

Despois de pasar un fin de semana en familia, recibimos a delegación do Lycée Joseph Saverne, de L'Isle-Jourdain (Francia).

Hoxe empezaron as actividades e tras ser recibidos polo noso director, fixeron un pequeno tour pola cidade e remataron pola tarde cunha visita ao Vello Cárcere.

 

Mobilidade a Potenza, Italia

A delegación do IES Nosa Sra dos Ollos Grandes desprazada a Potenza, Italia, comenzou as actividades no Liceo Rosa-Gianturco de Potenza facendo unha presentación sobre Lugo.

Intercambio de francés - Recollida de datos

Pregamos aos participantes na mobilidade a L'Isle-Jourdain que cumplimenten o seguinte formulario.

 

STEAM Bach - Mobilidade en Lillestrøm

Pregamos aos participantes na mobilidade a Lillestrøm que cumplimenten o seguinte formulario.

Erasmus + Noruega 2024

4º día: Derraderia xornada en Noruega para o noso equipo Erasmus+. Pola mañá, visitas ao Museo Nacional e Museo Munch, neste último para ver a exposición conxunta d Munch e Goya. Pola tarde, turno para as exposicións orais, cea e sesión de karaoke.

3º día: O noso equipo Erasmus+ hoxe na estación de Hafjell, a uns 200 kms ao norte de Oslo, practicando o deporte nacional de Noruega.

2º Día. Hoxe foron a Oslo pola mañá para facer una búsqueda do tesouro polos lugares máis emblemáticos da capital de Noruega.

1º Día. Alumnado de 1º de Bacharelato do IES Nosa Sra dos Ollos Grandes viaxou onte a Lillestrøm (Noruega) e hoxe xa comezaron a traballar.

Empezaron cunhas presentacións sobre unha serie de temas relacionados co patrimonio cultural.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut