Skip to Content

Admisión 2019

Segundo animación sociodeportiva: Relación provisional de solicitudes admitidas

Achégase ralación provisional de admitidos en segundo do ciclo de Técnico Superior de Ensinanza e Animación sociodeportiva.

O prazo de reclamació  contra as mesmas abrangue ata o martes 9 de xullo ata as 13:00, nas ofici as do centro.

Relación definitiva Admisión 2019-2020

Adxúntase a relación definitiva de admitidos e non admitidos no proceso de Admisión para o curso 2019-2020 no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.

Formalización da matrícula

Do 25 de xuño ao 10 de xullo, para os alumnos que titulen en xuño.

Do 1 ao 11 de setembro, para os alumnos que titulen en setembro.

Relación provisiónal Admisión 2019-2020

Adxúntase a relación provisional de alumnado admitido e excluido no proceso de Admisión para o curso 2019-2020.

Lémbrase:

Prazo de reclamacións ás listaxes provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte a súa publicación (do 25 de abril ao 2 de maio, ambos inclusives).

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido

Antes do 15 de maio

Formalización da matrícula

 • Do 25 de xuño ao 10 de xullo, para os alumnos que promocionaron en xuño.
 • Do 1 ao 11 de setembro, para os alumnos que promociones en setembro.

Prazas vacantes proceso de admisión 2019

Adxúntase resolución da Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se determina o número de postos escolares vacantes no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes para o curso 2019/2020:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BAC 2º BAC
26 * 2 8 5 85 2

* Destes, reservaranse 10 postos escolares en 1º de ESO para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Proceso admisión curso 2019-2020

Normativa reguladora do proceso de admisión:

DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro

ORDE do 12 de marzo de 2013 

ORDE do 25 de xaneiro de 2017

Número de postos escolares ofertados:

 • 1º ESO: 26
  (10 deles están reservados ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo; caso de non cubrirse, acumularanse aos outros 16).
 • 2º ESO: 2
 • 3º ESO: 8
 • 4º ESO: 5
 • 1º Bac: 85
 • 2º Bac: 2

Centros adscritos (só ESO)

 • CEIP Anexa - Lugo
 • CEIP Manuel Mallo Mallo - Nadela, Lugo
 • CEIP Virxe da Luz - Portomarín

Calendario

Presentación de solicitudes de admisión :

 • Do 1 ao 20 de marzo, ambos inclusive
  • HORARIO DE PECHE DE OFICINAS PARA A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 14:00 HH.
   NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES PASADO DITO HORARIO.
  • PÓDESE PRESENTAR A SOLICITUDE A TRAVÉS DA APLICACIÓN EN https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/
 • Entregar a seguinte documentación:
  - Solicitude, según modelo normalizado. Pódese cumplimentar na aplicación e presentala directamente, imprimila unha vez cuberta ou descargala para cubrila a man. Nestes dous últimos casos haberá que presentala no centro educativo.
  - Copia DNI do alumno
  - Copia libro de familia
 • Se presentará unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. En caso de non respetar esta indicación, perderanse os dereitos de prioridade que poideran corresponder.
 • O alumnado que ten garantida a súa permanencia no centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo no centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza no centro, se presenta solicitude de admisión nun centro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Entrega de documentación xustificativa dos méritos alegados:

25 de marzo ao 5 de abril (ambos inclusive)

Esta documentación so deberá entregarse en caso de que o número de solicitudes supere ao número de postos ofertados, o que se publicará unha vez terminado o prazo de presentación de solicitudes.

Ver baremo en ficheiro adxunto.

Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido:

Antes do 25 de abril

Prazo de reclamacións ás listaxes provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte a súa publicación (posiblemente do 25 de abril ao 2 de maio, ambos inclusives).

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido

Antes do 15 de maio

Formalización da matrícula

 • Do 25 de xuño ao 10 de xullo, para os alumnos que promocionaron en xuño.
 • Do 1 ao 11 de setembro, para os alumnos que promociones en setembro.

Outra información:

Criterio complementario do centro:

0 puntos

Letra en caso de desempate, segundo  Resolución de 27 de febrero de 2019:

"E" e "C" para o primeiro apelido e "U" e "P" para o segundo

Área de influencia do centro

Ver mapas en ficheiros adxuntos para ESO e Bacharelato.

Servizos complementarios que ofrece o centro

 • Transporte (para os alumnos de Nadela e Portomarín)
 • Comedor: normativa comedores escolares

 

Distribuir contido


by Dr. Radut