Skip to Content

Organización, Ensinanzas, Claustro, Dirección, Consello escolar, E.S.O., Bacharelato, Formación Profesional, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, Réxime Especial

Consello escolar curso 2019-2020

A composición do Consello escolar do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, tras a súa última renovación parcial no curso 2018-2019 é a seguinte:

Presidente: Francisco Javier Núñez Aguado

Xefa de Estudos: Mª Teresa Ulloa González

Secretaria: Áurea Penas Roibás

Representante do Concello: Por determinar

Representantes do profesorado:

 • García Lorenzo, Juan Carlos
 • García Martínez, José Antonio
 • Marcos Ferreiro, Roberto
 • Rey Rodríguez, María
 • Rodríguez Yañez, Margarita
 • Rosado Saavedra, Ricardo
 • Yugueros Valbuena, Covadonga

Representantes dos Pais:

 • Estúa García, Fátima (ANPA)
 • Villamor Catoira, Berta
 • Viveiro Cadenas, Xoan Carlos

Representantes do alumnado:

 • Atadell Martínez, Iago
 • Dapena Estúa, Gundar
 • González Fernández, Carmen Victoria
 • Sandar Casal, Alba

Representante do persoal de administración e servizos: Xesús López Gandoy

Consello escolar curso 2017-2018

A composición do Consello escolar do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, tras a súa última renovación parcial no curso 2016-2017 é a seguinte:

Presidente: Ramiro Gayoso Neira

Xefa de Estudos: M.ª Teresa Ulloa González

Secretaria: Ana M.ª López Cela

Representante do Concello: Manuel Núñez López

Representantes do profesorado:

 • José Boyero Iglesias
 • Xosé Ramón Cando Vázquez
 • Juan Carlos García Lorenzo
 • José Antonio García Martínez
 • Carmela Mendo Rivero
 • Rosa I. Pérez Parapar
 • María Rey Rodríguez

Representantes dos Pais:

 • Santiago Ares Martínez (ANPA)
 • M.ª de la Merced Novo Rodríguez
 • Xoan Carlos Viveiro Cadenas

Representantes do alumnado:

 • Jesús Castro López
 • Natalia Barreira Mosquera
 • Gundar Da Pena Estúa
 • Lucía López Ventura

Representante do persoal de administración e servizos: Xesús López Gandoy

3º ESO Curso 2015-2016

Materias troncais e de libre configuración autonómica

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués
 • Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou
  Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas

Materias específicas

 • Educación Física
 • Relixión ou Valores Éticos
 • Música
 • Tecnoloxía
 • Educación Plásticas, Visual e Audiovisual
 • Segunda Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés ou Portugués, a escoller unha) ou
  Cultura Clásica

1º ESO curso 2015-2016

Materias troncais e de libre configuración autonómica:

 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Xeografía e Historia
 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Matemáticas
 • Primeira Lingua Estranxeira (a escoller unha)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués

Materias específicas

 • Educación Física
 • Relixión ou Valores Éticos
 • Educación Plástica, Visual e Audiovisual
 • Segunda Lingua Estranxeira (a escoller unha)
  • Alemán,
  • Francés,
  • Inglés ou
  • Portugués

Materias de libre configuración (a escoller unha)

 • Educación Financeira
 • Paisaxe e Sustentabilidade en Galicia
 • Programación
 • Oratoria
 • Promoción de Estilos de Vida Saudables

ESO curso 2015-2016

Durante este curso 2015-2016, conviven dous sistemas educativos diferentes correspondentes a dúas leis distintas. Nos cursos impares, 1º e 3º da ESO xa é de aplicación a LOMCE (Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa) mentres que nos cursos pares, 2º e 4º, aínda se segue o sistema da LOE (Lei Orgánica de Educación).

A continuación podedes ver cómo queda estruturado o ensino en cada un dos cursos:

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Organización do centro

Dende esta páxina podes acceder aos seguintes elementos:

Currículo do título de Técnico deportivo en atletismo

Ensinanzas de réxime especial conducentes á optención do título de Técnico deportivo en Atletismo.

Presenta dos niveis, I e II, que constitúen dous títulos independentes pero secuenciais.

Nivel I

 • Adestramento deportivo ç
 • Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte
 • Bases psicopedagóxicas do ensino e do adestramento
 • Fundamentos sociolóxicos do deporte
 • Organización e lexislación do deporte
 • Primeiros auxilios e hixiene do deporte
 • Desenvolvemento profesional
 • Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza do atletismo
 • Regulamento das especialidades atléticas
 • Seguridade deportiva
 • Bloque complementario
 • Bloque de formación práctica

Nivel II:

 • Bases anatómicas e fisiolóxicas do deporte
 • Bases psicopedagóxicas de ensino e do adestramento
 • Adestramento deportivo
 • Organización e lexislación do deporte
 • Teoría e socioloxía do deporte
 • Desenvolvemento profesional
 • Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza das carreiras e marcha
 • Formación técnica e de metodoloxía da ensinanza dos lanzamentos e probas combinadas
 • Formación técnica e de metodoloxía dos saltos
 • Metodoloxía do adestramento das especialidades atléticas
 • Regulamento das especialidades atléticas
 • Bloque complementario
 • Bloque de formación práctica

Currículo Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas e Deportivas

O Título de Técnico Superior de Animación e Actividades Físicas e Deportivas corresponde a un Ciclo Formativo de Grado Superior LOXSE, de 2.000 horas e dous cursos de duración nos que se imparten os seguintes módulos:

1º Curso

 • Xogos e actividades físicas e recreativas
 • Actividades físico-deportivas individuais
 • Actividades físico-deportivas con implementos
 • Fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamiento físico
 • Animación de dinámica de grupos
 • Metodoloxía e didáctica das actividades físicas e deportivas

2º Curso

 • Actividades físico-deportivas de equipo
 • Actividades físicas para persoas con discapacidade
 • Primeiros auxilios e socorrismo acuático
 • Organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre e socioeducativas
 • Formación e orientación laboral
 • Proxecto integrado
 • Formacion en centros de trabajo (3º trimestre)

Podedes atopar mais información sobre o título no seguinte enlace.

Currículo 2º ESO

Materias comúns

 • Ciencias da natureza (3h/semana)
 • Ciencias sociais, xeografía e historia (3h)
 • Educación física (2h)
 • Lingua castelá e literatura (3h)
 • Lingua galega e literatura (3h)
 • Primeira lingua estranxeira: Inglés ou Francés (3h)
 • Matemáticas (4h)
 • Música (2h)
 • Segunda lingua estranxeira: Alemán ou Francés (2h)
 • Tecnoloxías (3h)
 • Educación para a cidadanía (2h)
 • Titoría (1h)

Opción relixiosa

 • Relixión católica / Historia das relixións / Atención educativa (1h)

Oferta educativa

Neste instituto impártese:

 • Educación Secundaria Obligatoria

 • Bacharelato

  • Modalidade de Ciencias
  • Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais
 • Formación Profesional

  • Técnico superior de Animación de actividades físicas e deportivas
 • Ensinanzas de Réxime Especial

  • Técnico deportivo en Atletismo (nivel I e II)
Distribuir contido


by Dr. Radut