Skip to Content

Taboleiro

Axudas para a realización polo alumnado de actividades de formación en lingua estranxeira 2017

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 682 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos que aparecen na seguinte táboa.

Ver mais información na páxina web correspondente da Consellería.

Convocatoria de axudas para libros de texto e material escolar para o curso 2018/19

Publicada Orde do 9 de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2018/2019

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato 2017/18

O día 15 de marzo, publicouse no DOG a Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18.

Na mesma establécese que o prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día 2 de maio de 2018 (Prazo de presentación de solicitudes: 02/05/2018 - 01/06/2018)

O prazo de presentación de solicitudes remata o vindeiro venres, 1 de xuño de 2018.

Convocatoria dos premios extraordinarios de bacharelato 2017/18

O día 15 de marzo, publicouse no DOG a Orde do 27 de febreiro de 2018 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2017/18.

 

Nos seguintes artigos de dita orde establécese que:

 

Artigo 4. 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día 2 de maio de 2018 (Prazo de presentación de solicitudes: 02/05/2018 - 01/06/2018)

As solicitudes subscribiranas directamente as persoas interesadas con plena capacidade de obrar ou, se é o caso, os/as representantes legais dos/as solicitantes.

As solicitudes (anexo I) presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Artigo 10.

[...]

3. A celebración da proba terá lugar o día 22 de xuño de 2018 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria https://www.edu.xunta.gal

[...]

(A citada resolución publicouse no DOG do 30 de abril de 2018)

 

Teatro dentro do Proxecta Aulas I + I: Aulas Inclusivas e Igualitarias

 

 

Aulas I + I é un programa do Plan Proxecta para traballar a Inclusividade e a Igualdade no ámbito do ensino. No presente ano académico 2017/18 o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes xunto ao IES Lucus Augusti estamos a desenvolver actividades conxuntas no eido da inclusión entre as que se atopa o taller de teatro "Respectarte", no que participan alumnas e alumnos dos dous centros. coa finalidade de crear un producto que permeta sensibilizar á comunidade educativa respecto á promoción da atención ás persoas con diversidade funcional. 

Colabora: Maisqueteatro e Fundación Tadega

Visita de profesores italianos no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes

Duas profesoras e un profesor italianos, do centro Istituto Comprensivo Luigi Vanvitelli, de Caserta, están estos días de visita no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes.

O obxectivo da visita e coñecer de primeira man o sistema educativo galego. Para iso visitarán as clases como observadores e entrevistaranse con profesores e membros do equipo directivo do centro. Tamén está prevista a visita a lugares de interés cultural e educativo na localidade e arredores.

Entrega premios extraordinarios bacharelato curso 2016-2017

O ex-alumno do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Carlos Rodríguez, recibe o galardon de premio extraordinario de bacharelato correspondente ao curso académico 2016-2017.

Parabéns Carlos!!

Probas de acceso aos ciclos formativos de Grado Medio e Grado Superior - Convocatoria 2018

Vense de publicar a ORDE do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2018.

Mais información na web da Consellería.

I Concurso Curtametraxes "Micromachismos"

Con motivo da celebración do día contra a violencia de xénero, dende o IES Nosa Señora dos Ollos Grandes promóvese o I Concurso de Curtos sobre Micromachismos na vida cotiá.

Bases:

1.- Poden participar todos os alumnos do IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. 

2.- A data límite para o envío dos cortos é o xoves 23.11.2017, ás 23:55 horas.

3.- Os traballos, que poderán ser de vídeo ou animación, deberán de ter formato dixital cun tamaño non superior 500Mb.

4.- A duración das curtametraxes non deberá superior a 4 minutos, coas cortinillas iniciais e finais incluidas.

5.- A inscripción e o envío de traballo farase a través da aula virtual do centro, na actividade MICROMACHISMOS, co código de matriculación CURTA1718. O acceso á aula virtual pódese atopar na web do centro: www.iesollosgrandes.org

6.- Os arquivos de video subiranse no apartado correspondente a actividade, incluindo nas notas os datos da autora/autor: nome e apelidos.

7.- No caso de que as curtametraxes teñan sonido falado, poderán ser en calqueira lingua. De non ser en galego, deberán incluir subtítulos nesta lingua.

8.- Admitirase un máximo dunha curtametraxe por participante. Os trabaxos deberán ser orixinais e poñer de manifesto un micromachismo habitual na vida cotiá, especialmente entre a xente nova. O concurso resérvase o dereito a non admitir aquelas curtametraxes que non cumplan cos requisitos ou non se axusten aos criterios establecidos.

9.- Enténdese que a persoa que figure na conta de subida do arquivo ou, no seu defecto, a que expresamente se indique na nota de entrega, é propietaria dos dereitos de autor, sendo a beneficiaria do premio que se lle puidera outorgar. A organización non asume ningunha responsabilidade derivada do incumprimento dos dereitos de autor na obra presentada.

10.- Todos os traballos admitidos poderanse visualizar no canal de Youtube creado ao efecto e que se enlazará na web do instituto. Enténdese que as persoas autoras das curtas dan a súa autorización para que sexan exhibidos neste medio e que contan coas autorizacións necesarias.

13.- Un xurado composto por profesores e alumnos elixirá a obra gañadora.

14.- O premio consistirá nunha tablet por valor aproximado de 200 € ou un vale de compra nalgún dos establecementos asociados de material relacionado coa actividade cultural e/ou artística.

Lugo, 17 de outubro de 2017

 

Premio extraordinario bacharelato curso 2016-2017

O noso ex-alumno, Carlos, ven de acadar, xunto con outros vinte estudiantes de Galicia o premio extraordinario de bacharelato curso 2016-2017.

Parabéns!

 

 Artigo en El Progreso sobre os premios extraordinarios.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut