Novas destacadas

Dubidas que estudar?

Bota unha ollada á sección de Orientación académica e profesional do Departamento de Orientación.

En particular, recomendamos:

Procedemento admisión para o curso 24/25

 

Solicitude de Admisión

Prazo: do 1 ao 20 de marzo

Normativa relacionada

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).
  • Orde do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa e derroga o artigo 44 da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

Ligazóns:

 
 

Listaxe de libros de texto 2023/24 (Actualizada o 01/09/23)

No PDF adxunto pode consultarse a listaxe de libros de texto para o próximo curso escolar.

Calendario de matrículas

Calendario matrícula Xullo 2023
3 de xullo 1º ESO
4 de xullo 2º ESO
5 de xullo 3º ESO
6 de xullo 4º ESO
7 de xullo 1º BACHARELATO
10 de xullo 2º BACHARELATO

Alumnos do Centro Monte da Vila comezan unha nova experiencia de estudos en Italia durante dous meses

Grazas ó programa Erasmus+ os nosos alumnos de ciclo básico de Informática comezaronodomingo 9 de abril unha experiencia académica persoal e profesional no estranxeiro. Dende Italia (Pescara) nos irán contando a sua experiencia. Van a ser os nosos embaixadores do Centro Monte da Vila en Italia durante dous meses. Vos desexamos o mellor nesta gran aventura!

 

Visita ao Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía

 

O pasado día 13 de xaneiro de 2023, o alumnado de 1ºBac que cursa Bioloxía no IES Monte da Vila, visitamos por primeira vez o Centro de investigacións científicas avanzadas (CICA). En primeiro lugar, asistimos a unha charla de presentación, impartida polo director do centro, na que este nos presentou de maneira clara e sinxela os integrantes do centro e ao que se adicaban. De seguido, dividímonos en tres grupos e estivemos de maneira repartida en tres diferentes departamentos. No noso caso, a primeira actividade que realizamos, foi unha explicación sobre o impacto do cancro de próstata, no caso dos homes, e de ovario, no caso das mulleres, ademais de amosarnos os avances e investigacións que se estaban a facer para intentar mellorar a calidade de vida dos pacientes que padecen esta enfermidade. Nese mesmo departamento, ensináronnos os diferentes métodos para facer as probas COVID e as máquinas que usaban. A continuación, dirixímonos ao laboratorio de química onde dous estudantes moi agradábeis, que estaban rematando o seu doutoramento, explicáronnos a formación dos nanocontenedores e propuxéronnos un xogo que mantivo a nosa atención, onde tiñamos que adiviñar a cor do cloroformo se lle engadían diferentes produtos. Finalmente, acudimos a outro laboratorio máis pequeno onde nos amosaron o crecemento e comercialización das algas. A maiores, coñecemos as máquinas que usaban no laboratorio e o funcionamento das mesmas. Na nosa opinión, despois de visitar o centro, chegamos á conclusión de que é unha actividade moi recomendable para os institutos, xa que o alumnado aprende moito de xeito dinámico, o que fai que esteamos atentos e amosemos interese na actividade. Recomendámosvos moito ir ao CICA!!

Reseña de Valeria Chaves e Sara González (1ºBAC-B)

 

  

 

Distribuir contido