Erasmus

Publicado o baremo das solicitudes de Erasmus+ 2023-24

Achégase o resultado da avaliación das solicitudes de movilidade Erasmus+ para o curso 2023-24.

A listaxe de seleccionados é:

 • Eva María Otero Názara SMR2
 • Juan Antonio Rodiño Valladares SMR2
 • Ethan Vidal Redondo SMR2
 • Brais Triñanes Lois SMR2
 • Hugo Dopico Rebollo SMR2
 • Iago Prack Agraso FPB2
 • Osansi Julián Miniño Zamora FPB2
 • Sergio Viñas Rios FPB2

Achégase tamén o pdf do baremo.

Convocatoria Erasmus+ curso 2023-2024

Ábrese o proceso de inscrición para a participación no programa Erasmus +  do curso 2023-2024 do IES Monte da Vila. As prazas dispoñibles son as seguintes:

 • 5 prazas para alumnado do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, para realizar unha estadía de 100 días en un dos seguintes destinos:
  • Italia (Pescara/Palermo)
  • Irlanda (Dublín)
  • Grecia (Atenas)
  • Malta
  • Polonia (Cracovia)
  • Croacia (Osijek)
  • República Checa (Praga)
  • Alemania (Berlín)
  • Francia (Niza)
  • Holanda (Róterdam)
  • Portugal (Lisboa, Oporto)
 • 2 prazas para o alumnado do ciclo de FPB de Informática de Oficina, para realizar unha estadía nos mesmos destinos.

Deberán entregarse as solicitudes no prazo de 10 días laborais, a contar a partir do día 22 de xaneiro de 2024, luns. A partir da finalización deste prazo, comezará o proceso de selección. Publicarase nesta páxina en vindeiras datas a listaxe de persoas seleccionadas e a orde correspondente na listaxe de espera das persoas non seleccionadas.

Os criterios de selección indícanse a continuación:

 • Expediente académico (30 %)
 • Coñecemento de idiomas (30 %)
 • Méritos (10 %)
 • Entrevista persoal (20 %)
 • Interese polo programa Erasmus (10%)

En caso de empate, os criterios de desempate serán, por esta orde:

 • A maior puntuación no expediente
 • A maior puntuación en formación de idiomas

En caso de continuar empatados, o desempate determinarase por sorteo.

Baremo

1) EXPEDIENTE ACADÉMICO (30 %)
 
Valorarase ata un máximo de 3 puntos, calculando a media aritmética das cualificacións obtidas nas materias do ciclo formativo de grado medio.

 • De 6 a 6,99. Aprobado. 1 punto.
 • De 7 a 8,99. Notable. 2 puntos.
 • De 9 a 10 Sobresaliente. 3 puntos.

Non se terán en conta as cualificacións convalidadas.
 
2. COÑECEMENTOS DE IDIOMAS (30 %)
 
2.1. Certificados de nivel do idioma do país de destino (ou inglés no seu defecto, por exemplo no caso de Grecia). Por certificado oficial da Escola Oficial de Idiomas ou un equivalente legalmente homologado. Sumarán ata un máximo de 3 puntos.

 • A1: 1 punto.
 • A2: 1,5 puntos.
 • B1: 2 puntos.
 • B2: 2,5 puntos.
 • C1 o C2: 3 puntos.

Sen certificado oficial: realización dunha proba de nivel (escrito + oral), ata un máximo de 1 punto.
 
2.2. Baremo dun segundo idioma
 
Valorarase o coñecemento de outro idioma cun nivel mínimo de A2 e coa acreditación dun certificado oficial, da mesma forma que para un idioma vehicular do país de destino (ou inglés no seu defecto), ata un máximo de 1 punto:

 • A2: 0,5 puntos
 • B1, B2, C1, C2.: 1 punto

A puntuación máxima que pode obterse neste apartado é de 3 puntos.
 
3. MÉRITOS (10 %)
 
Valorarase con 0,5 puntos cada título de formación profesional de grado medio diferente ao que da acceso á mobilidade, ata un máximo de 1 punto, en caso de FP Básica este punto non é aplicable.
 
4. ENTREVISTA PERSOAL (20 %)
 
Habilidades persoais e sociais suficientes para desenvolverse en contornas distintas das habituais. Valorarase a participación en programas de voluntariado.
 
5) INTERESE POLO PROGRAMA ERASMUS (10%)
 
Proba de coñecemento do programa Erasmus e de toda a información que recibiu na fase previa a este proceso selectivo.

 

Saímos no Diario da Arousa

Alumnos de FP del IES Monte da Vila se forman en Italia y Polonia con el programa Erasmus+

 

Enlace á noticia

Alumnos do Centro Monte da Vila comezan unha nova experiencia de estudos en Italia durante dous meses

Grazas ó programa Erasmus+ os nosos alumnos de ciclo básico de Informática comezaronodomingo 9 de abril unha experiencia académica persoal e profesional no estranxeiro. Dende Italia (Pescara) nos irán contando a sua experiencia. Van a ser os nosos embaixadores do Centro Monte da Vila en Italia durante dous meses. Vos desexamos o mellor nesta gran aventura!

 

Erasmus+

Ábrese o proceso de inscrición para a participación no programa Erasmus +  do curso 2022-2023 do IES Monte da Vila. As prazas dispoñibles son as seguintes:

 • 4 prazas para alumnado do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, para realizar unha estadía de 100 días en un dos seguintes destinos:
  • Irlanda (Dublín /Cork)
  • Grecia (Atenas)
  • Bulgaria
  • Italia (Pescara/Palermo)
  • Malta
  • Polonia (Cracovia)
  • Alemania
  • Francia (Niza)
  • Holanda (Róterdam)
  • Portugal
 • 2 prazas para o alumnado do ciclo de FPB de Informática de Oficina, para realizar unha estadía nos mesmos destinos.

Deberán entregarse as solicitudes no prazo de 5 días laborais, a contar a partir do día 16 de xaneiro de 2023, luns. A partir da finalización deste prazo, comezará o proceso de selección. Publicarase nesta páxina en vindeiras datas a listaxe de persoas seleccionadas e a orde correspondente na listaxe de espera das persoas non seleccionadas.

Os criterios de selección indícanse a continuación:

 • Expediente académico (30 %)
 • Coñecemento de idiomas (30 %)
 • Méritos (10 %)
 • Entrevista persoal (20 %)
 • Interese polo programa Erasmus (10%)

En caso de empate, os criterios de desempate serán, por esta orde:

 • A maior puntuación no expediente
 • A maior puntuación en formación de idiomas

En caso de continuar empatados, o desempate determinarase por sorteo.

Baremo

1) EXPEDIENTE ACADÉMICO (30 %)
 
Valorarase ata un máximo de 3 puntos, calculando a media aritmética das cualificacións obtidas nas materias do ciclo formativo de grado medio.

 • De 6 a 6,99. Aprobado. 1 punto.
 • De 7 a 8,99. Notable. 2 puntos.
 • De 9 a 10 Sobresaliente. 3 puntos.

Non se terán en conta as cualificacións convalidadas.
 
2. COÑECEMENTOS DE IDIOMAS (30 %)
 
2.1. Certificados de nivel do idioma do país de destino (ou inglés no seu defecto, por exemplo no caso de Grecia). Por certificado oficial da Escola Oficial de Idiomas ou un equivalente legalmente homologado. Sumarán ata un máximo de 3 puntos.

 • A1: 1 punto.
 • A2: 1,5 puntos.
 • B1: 2 puntos.
 • B2: 2,5 puntos.
 • C1 o C2: 3 puntos.

Sen certificado oficial: realización dunha proba de nivel (escrito + oral), ata un máximo de 1 punto.
 
2.2. Baremo dun segundo idioma
 
Valorarase o coñecemento de outro idioma cun nivel mínimo de A2 e coa acreditación dun certificado oficial, da mesma forma que para un idioma vehicular do país de destino (ou inglés no seu defecto), ata un máximo de 1 punto:

 • A2: 0,5 puntos
 • B1, B2, C1, C2.: 1 punto

A puntuación máxima que pode obterse neste apartado é de 3 puntos.
 
3. MÉRITOS (10 %)
 
Valorarase con 0,5 puntos cada título de formación profesional de grado medio diferente ao que da acceso á mobilidade, ata un máximo de 1 punto, en caso de FP Básica este punto non é aplicable.
 
4. ENTREVISTA PERSOAL (20 %)
 
Habilidades persoais e sociais suficientes para desenvolverse en contornas distintas das habituais. Valorarase a participación en programas de voluntariado.
 
5) INTERESE POLO PROGRAMA ERASMUS (10%)
 
Proba de coñecemento do programa Erasmus e de toda a información que recibiu na fase previa a este proceso selectivo.

 

A experiencia ERASMUS+ de Carmen, Hugo, Lola e Luis en empresas de Pescara (Italia) Curso 21/22

Unha ano máis, no curso 2021/22 o alumnado de FPB Carmen Cerviño, Lola Cerviño e Luis Basallo recibiron formación coma aprendices para titulados e Hugo Dopico realizou parte da Formación en Centros de Traballo (FCT) en Pescara, dentro do programa Erasmus+ / KA102 do IES Monte da Vila, que leva por título “Unha nova oportunidade”. A súa estancia formativa en Portugal durou dende o 22/04/2022 ata o 31/05/2022.

A experiencia ERASMUS+ de Carmen e Pablo en empresas de Braga (Portugal) Curso 20/21

No curso 2020/21 os alumnos de FPB Pablo Gondar Soutullo e Carmen Calviño Fraga realizaron a Formación en Centros de Traballo (FCT) en Braga, dentro do programa Erasmus+ / KA102 do IES Monte da Vila, que leva por título “Unha nova oportunidade”. A súa estancia formativa en Portugal durou desde o 26/04/2021 ata o 24/06/2021.

Carmen e Pablo, coa coordinadora da FCT, Ana Gómez, e a actual directora do instituto, Nuria Santiago.

Pablo realizou a súa formación na empresa JOSÉ SOARES E RODRIGUEZ, LDA (SORAUTO). Nas súas propias palabras, a participación no proxecto Erasmus+ foi “unha grande experiencia, na que aprendes a ser responsable e autosuficiente, e na que coñeces a moita xente, fas novos amigos e descobres lugares interesantes”.

 

 

Carmen realizou a súa formación na empresa STOCK – CAR, tamén en Braga. Como ela mesma di, “foi unha experiencia incrible. Coñecín un país, unha cultura, un idioma, e aprendín un traballo”.

Agardamos que a enriquecedora experiencia de Carmen e Pablo anime ao alumnado de Formación Profesional a presentar a súa candidatura para as futuras convocatorias do proxecto Erasmus+.

 

Resolución Erasmus +

Tras o proceso de selección, o alumnado das movilidades correspondentes é o seguinte:

CRETA (GRECIA)

 • 3 prazas para alumnado do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, para realizar unha estadía de 100 días en Rétino, na illa de Creta (Grecia).
 • SMR 2:
  • Castro Pérez, Rubén
  • Padín Troncoso, Iago
  • Soutullo Otero, Alberto

BRAGA (PORTUGAL)

 • 2 prazas para o alumnado do ciclo de FPB de Servizos Administrativos, para realizar unha estadía de 62 días en Portugal.
 • FPB2
  • Cerviño Fraga, Carmen
  • Gondar Soutullo, Pablo

 

Orde da listaxe de espera:
SMR2:

 • Otero Castro, Pablo

FPB2:

 • Cerviño Fraga, Lola
 • Casal Camacho, Esmeralda
 • Piñeiro Estévez, Candela
 • Domínguez Blanco, Francisco José
 • Cacabelos Ramos, Lara
Distribuir contido