Destacados

Erasmus+

Ven, 13/01/2023 - 13:06

Ábrese o proceso de inscrición para a participación no programa Erasmus +  do curso 2022-2023 do IES Monte da Vila. As prazas dispoñibles son as seguintes:

 • 4 prazas para alumnado do ciclo medio de Sistemas Microinformáticos e Redes, para realizar unha estadía de 100 días en un dos seguintes destinos:
  • Irlanda (Dublín /Cork)
  • Grecia (Atenas)
  • Bulgaria
  • Italia (Pescara/Palermo)
  • Malta
  • Polonia (Cracovia)
  • Alemania
  • Francia (Niza)
  • Holanda (Róterdam)
  • Portugal
 • 2 prazas para o alumnado do ciclo de FPB de Informática de Oficina, para realizar unha estadía nos mesmos destinos.

Deberán entregarse as solicitudes no prazo de 5 días laborais, a contar a partir do día 16 de xaneiro de 2023, luns. A partir da finalización deste prazo, comezará o proceso de selección. Publicarase nesta páxina en vindeiras datas a listaxe de persoas seleccionadas e a orde correspondente na listaxe de espera das persoas non seleccionadas.

Os criterios de selección indícanse a continuación:

 • Expediente académico (30 %)
 • Coñecemento de idiomas (30 %)
 • Méritos (10 %)
 • Entrevista persoal (20 %)
 • Interese polo programa Erasmus (10%)

En caso de empate, os criterios de desempate serán, por esta orde:

 • A maior puntuación no expediente
 • A maior puntuación en formación de idiomas

En caso de continuar empatados, o desempate determinarase por sorteo.

Baremo

1) EXPEDIENTE ACADÉMICO (30 %)
 
Valorarase ata un máximo de 3 puntos, calculando a media aritmética das cualificacións obtidas nas materias do ciclo formativo de grado medio.

 • De 6 a 6,99. Aprobado. 1 punto.
 • De 7 a 8,99. Notable. 2 puntos.
 • De 9 a 10 Sobresaliente. 3 puntos.

Non se terán en conta as cualificacións convalidadas.
 
2. COÑECEMENTOS DE IDIOMAS (30 %)
 
2.1. Certificados de nivel do idioma do país de destino (ou inglés no seu defecto, por exemplo no caso de Grecia). Por certificado oficial da Escola Oficial de Idiomas ou un equivalente legalmente homologado. Sumarán ata un máximo de 3 puntos.

 • A1: 1 punto.
 • A2: 1,5 puntos.
 • B1: 2 puntos.
 • B2: 2,5 puntos.
 • C1 o C2: 3 puntos.

Sen certificado oficial: realización dunha proba de nivel (escrito + oral), ata un máximo de 1 punto.
 
2.2. Baremo dun segundo idioma
 
Valorarase o coñecemento de outro idioma cun nivel mínimo de A2 e coa acreditación dun certificado oficial, da mesma forma que para un idioma vehicular do país de destino (ou inglés no seu defecto), ata un máximo de 1 punto:

 • A2: 0,5 puntos
 • B1, B2, C1, C2.: 1 punto

A puntuación máxima que pode obterse neste apartado é de 3 puntos.
 
3. MÉRITOS (10 %)
 
Valorarase con 0,5 puntos cada título de formación profesional de grado medio diferente ao que da acceso á mobilidade, ata un máximo de 1 punto, en caso de FP Básica este punto non é aplicable.
 
4. ENTREVISTA PERSOAL (20 %)
 
Habilidades persoais e sociais suficientes para desenvolverse en contornas distintas das habituais. Valorarase a participación en programas de voluntariado.
 
5) INTERESE POLO PROGRAMA ERASMUS (10%)
 
Proba de coñecemento do programa Erasmus e de toda a información que recibiu na fase previa a este proceso selectivo.

 

Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior

Mar, 10/01/2023 - 10:23
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior. Orde de convocatoria 2023  

Xúntase a Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo, e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).

Prazos de inscrición:

 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo de 2023, ambos os dous incluídos.
 • Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de inscrición estará abranguido entre os días 23 de xaneiro e 3 de febreiro de 2023, ambos os dous incluídos.

Máis información:

CHARLA CON TANIA ÁLVAREZ YATES

Lun, 19/12/2022 - 18:19
Tania, piragüista, graduada en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e recente campioa do mundo do mundo en K2 na modalidade de maratón, conversa co alumnado de 2º de Bacharelato sobre como a súa organización diaria contribúe a lograr pequenos e grandes obxectivos coa finalidade de transmitirlle á rapazada o importante da organización, traballo diario e constancia no etapa de bacharelato. Tamén lle dou consellos e dos erros que adoita a cometer. Foi moi cercana, poñendo de exemplo a familia e o Clube Breogán do Grove como eixos importantes na súa traxectoria vital.

25N, Contra a Violencia de Xénero

Mar, 06/12/2022 - 13:06

O pasado día 25 de novembro conmemorouse o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. 

No noso centro inspirámonos nas instalacións reivindicativas da artista mexicana Elina Chauvet para denunciar a violencia exercida contra as mulleres. Para Chauvet, cada par de zapatos vermellos simboliza unha vítima de feminicidio.

Coas aportacións dos membros da comunidade educativa, montamos a nosa propia instalación na entrada do centro, coa finalidade de concienciar e educar sobre este problema social: 

 

 

Ademais, o alumnado de 1º Bacharelato da modalidade de Artes elaborou un mural para o segundo andar do instituto: