Departamentos II

                                                       

                                

                                                                     

 

ojos  Premer sobre a súa icona para entrar en cada departamento
 
  LISTAXE DOS DEPARTAMENTOS
          azul2  BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  azul2  LATÍN
       
          azul2  COMERCIO  azul2  LINGUA CASTELÁ E LITERATURA
       
          azul2  ECONOMÍA  azul2 LINGUA FRANCESA
       
          azul2  EDUCACIÓN FÍSICA  azul2  LINGUA  GALEGA
       
          azul2  DEBUXO  azul2  LINGUA INGLESA
       
          azul2  ELECTRÓNICA  azul2  MATEMÁTICAS
       
          azul2  FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL  azul2  MÚSICA
       
          azul2  FILOSOFÍA  azul2  TECNOLOXÍA
       
          azul2  FÍSICA E QUÍMICA  azul2  RELIXIÓN
       
          azul2  INFORMÁTICA  azul2  XEOGRAFÍA E HISTORIA