INFORMACIÓN PARA A TODA COMUNIDADE EDUCATIVA

NOVA IMPORTANTE

Informamos que o centro ten un novo nº de teléfono:

886 15 14 12

O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 886151412  -  Fax: 886151417  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA

 

 

Axuntamos as condicións para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros públicos non universitarios.

O prazo para a entrega de solicitudes comeza o día 11 de xullo e remata o 27 de xullo de 2016. Pódense entregar na secretaría deste centro en horario de mañá (9.00-14.00 h.) ou ben remitilas por correo á dirección: IES Monte da Vila, Bouzas 22, apartado de correos 88, O Grove 36980 (Pontevedra).

Cómpre entregar as solicitudes nun sobre pechado que será aberto publicamente o xoves día 28 de xullo ás 10.00 horas. Unha vez abertos, a dirección do centro educativo realizará un informe no que valorará as ofertas presentadas en base aos criterios sinalados nas instrucións, de xeito que clasificará as proposicións presentadas por orden decrecente, e requirirá ao licitador que teña presentada a oferta clasificada en primeiro lugar a documentación pertinente.

Para acceder a toda a información premede nos seguintes enlaces:

 

 

- Instrucións.

 

- Canon mínimo do IES Monte da Vila.

 

- Anexo IV (inventario).

 

Libros de texto Curso 2016-2017

A listaxe de libros de texto para o curso 2016-2017 atópase dispoñible na seguinte ligazón e permanecerá exposta ao público nos taboleiros do centro.

Debe advertirse que hai novos libros nos cursos de 2º e 4º da ESO debido á entrada en vigor da LOMCE. Asimesmo, prodúcense algúns outros cambios no Bacharelato.

Calendario de matrícula e exames de setembro

O período de matrícula para o alumnado da ESO e Bacharelato que aprobou o curso 2015-2016 é do 27 de xuño ao 10 de xullo.

O alumnado que pretenda solicitar a matrícula en FP deberá facelo na aplicación da Consellería ciclosadmisión.

O calendario de matrícula de setembro, así coma o das probas extraordinarias está dispoñible na seguinte ligazón e permanecerá exposto nos taboleiros do centro.

Distribuir contido