O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 886151412  -  Fax: 886151417  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

Contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería: apertura de sobres

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA

Curso escolar 2017-18

 

 

   A apertura de sobres coas ofertas presentadas farase o xoves día 10 de agosto ás 11 horas.

Libros de texto Curso 2017/18

A listaxe de libros de texto para o curso 2016-2017 atópase dispoñible na seguinte ligazón e permanecerá exposta ao público nos taboleiros do centro.

Contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería 2017-18

As empresas interesadas deberán cubrir e entregar o impreso de solicitude que se adxunta. O prazo para facelo comeza o día 10 de xullo e remata o 14 de xullo de 2017. Pódense entregar na secretaría deste centro en horario de mañá (9.00-14.00 h.) ou ben remitilas por correo á dirección: IES Monte da Vila, Bouzas 22, apartado de correos 88, O Grove 36980 (Pontevedra).

Unha vez rematado este prazo, a dirección do centro enviará unha carta certificada con acuse de recibo a esas empresas para que formulen a súa oferta e entreguen a documentación necesaria segundo se indica na Instrución 7/2017, do 30 de maio de 2017. Cómpre entregar as solicitudes nun sobre pechado que será aberto publicamente nunha data e hora que se anunciarán tanto no taboleiro de anuncios do centro como na súa páxina web. Unha vez abertos, a dirección do centro educativo realizará un informe no que valorará as ofertas presentadas en base aos criterios sinalados nas instrucións, de xeito que clasificará as proposicións presentadas por orden decrecente, e requirirá ao licitador que teña presentada a oferta clasificada en primeiro lugar a documentación pertinente.

Para acceder a toda a información premede nos seguintes enlaces:

- Instrucións

- Canon mínimo do IES Monte da Vila

- Anexo IV (inventario)

- Impreso de solicitude

 

 

Exames de setembro 2017 e calendario de matrícula 2017/18

Adxúntase calendario de exames de setembro 2017 e de matrícula para o próximo curso 2017/18.

 

Exames de setembro 2017 e calendario de matrícula 2017/18

Novo ciclo de informática: Sistemas microinformáticos e redes

No próximo curso 2017/18 impartirase no noso instituto un novo ciclo de grao medio de informática, o ciclo de

 

 

Este ciclo responde á gran demanda actual sobre as novas tecnoloxías, e supón unha actualización das ensinanzas que impartimos no noso centro en relación á demanda do alumnado e de empresas en xeral.

 

Os módulos que se imparten neste ciclo son os seguintes:

 • Montaxe e mantemento de equipamentos.

 • Sistemas operativos monoposto.

 • Aplicacións informáticas.

 • Sistemas operativos en rede.

 • Redes locais.

 • Seguridade informática.

 • Servizos en rede.

 • Aplicacións web.

 • Formación e orientación laboral.

 • Empresa e iniciativa emprendedora.

 • Formación en centros de traballo.

Distribuir contido