O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 886151412  -  Fax: 886151417  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

Calendario de setembro

AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA  CURSO 2019-2020 

 • As probas terán lugar os días 1 e 2 de setembro de 2020 segundo o horario establecido. 
 • As probas desenvolveranse nas Aulas de Usos múltiples, 1º bacharelato C ou aulas específicas. 
 • As probas das materias pendentes realizaranse á mesma hora que a do curso actual. 
 • A data prevista para a entrega de cualificacións é o xoves 3 de setembro ás 13 h. 
 • Reclamacións ás cualificacións ata as 13 h. do luns 7 de setembro. 
 • Matrícula ESO e Bacharelato: Venres 4 setembro, de 9 a 14 h. 
 • Transporte escolar: Non haberá servizo de transporte escolar ata o comezo das actividades lectivas. 
 • Modificacións: Calquera modificación a este calendario será actualizada, tanto na páxina web do centro coma no taboleiro de anuncios. 

Consulta horarios e datas de exame no ficheiro adxunto.

Listaxes provisionais de axudas de material e Fondo Libros curso 2020-2021

 • Están publicadas as listaxes provisionais de axudas de material e Fondo Libros para o curso 2020-2021.
 • Reclamacións ás listaxes: 8 e 9 de xullo.
 • Listaxes definitivas: ata o 14.09.2020.
 • As listaxes pódense consultar no taboleiro do centro en horario de 9 a 14 h.

Libros de Texto Curso 2020/2021

A listaxe de libros de texto para o curso 2020-2021 atópase dispoñible no seguinte arquivo.

ADMISIÓN GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2020-21

CONVOCATORIA ADMISIÓN GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR

FORMACIÓN PROFESIONAL

 CURSO 2020-2021

Dirección do enlace:

http://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2020-2021

Na dirección de enlace figuran:

 • Instrucións sobre como realizar a solicitude web.
 • Vídeo de axuda para realizar a solicitude.
 • Asistente informático para realizar a solicitude.
 • Instrucións xerais do proceso de admisión.
 • Oferta actualizada 2020-2021.

Tamén é importante consultar as instrucións xerais do proceso de admisión para o réxime ordinario, como os prazos e datas, no seguinte documento.

CALENDARIO MATRÍCULA XULLO 2020

(para o alumnado que promocione ou titule en xuño)

Pensando na seguridade das persoas, é moi importante respectar as datas de matrícula que figuran a continuación para cada un dos niveis educativos. Grazas pola colaboración.

DATA NIVEL DATA NIVEL
1 de xullo 2º BACHARELATO 6 de xullo 3º ESO
2 de xullo 1º BACHARELATO 7 de xullo 2º ESO
3 de xullo 4º ESO 8 de xullo 1º ESO
9, 10 de xullo Poderá formalizar matrícula o alumnado que non puido facelo con anterioridade.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS, DEVOLUCIÓN DE MATERIAL E PERÍODO DE RECLAMACIÓNS

A entrega de cualificacións terá lugar o martes 23 de xuño e o xoves 25 de xuño na aula de referencia do grupo, segundo o horario que figura a continuación.

O alumnado esperará no patio e entrará no centro acompañado do profesorado titor, con mascarilla, mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións do persoal do centro. É necesario que todo o alumnado traia un bolígrafo.

Na aula, o profesorado titor entregará, ademais do boletín de notas, o sobre de matrícula ao alumnado que promocione de curso na convocatoria de xuño, para evitar aglomeracións en Secretaría. O alumnado poderá recoller outro tipo de material que aínda estea no centro (patíns, material de plástica,...), pero debe esperar ás instrucións do profesorado titor.

Devolverase todo o material (fondo libros, ANPA) seguindo as instrucións do profesorado titor.

É obrigatorio devolver todos os libros do fondo. Unha vez que o profesorado titor comprobe que se devolveron, poderanse levar de novo en préstamo os libros das materias que o alumnado teña que recuperar en setembro.

Martes 23 de xuño Xoves 25 de xuño
HORA GRUPO HORA GRUPO
    10:00 3º ESO A
10:30 1º ESO A 10:20 4º ESO A
11:00 1º CM SMR 10:40 1º FPB
11:20 2º ESO A 11:00 3º ESO B
11:40 2º CM SMR 11:20 4º ESO B
12:00 1º ESO AB 11:40 1º BACH. A
12:30 2º ESO B 12:00 3º ESO C
12:50 1º ESO B 12:20 1º BACH. C
13:10 2º ESO AB 12:40 2º FPB
    13:00 1º BACH. B

 

RECLAMACIÓNS:

As reclamacións terán que presentarse dentro das 48 horas seguintes á entrega das cualificacións.

Resolucións definitivas de bolsas de estudio 2019-20

Xa están dispoñibles as resolucións definitivas correspondentes ao curso 2019-20 da Convocatoria Xeral de Bolsas e Axudas ao Estudo para Niveis Postobrigatorios Non Universitarios e da Convocatoria para Alumnado con Necesidade Específica de Apoio Educativo.

Foron publicadas na páxina do Ministerio de Educación y FP (mira as respostas ás preguntas frecuentes para saber como consultala túa bolsa).


As datas para a presentación de Recurso Reposición son as seguintes:

 • CONVOCATORIA XERAL, do día 3 de xuño até o 2 de xullo, ambos días incluídos.
 • CONVOCATORIA DE APOIO EDUCATIVO, do día 2 de xuño até o 1 de xullo, ambos días incluídos.

Consulta:

As listaxes de Convocatoria Xeral poden consultarse na páxina web do Ministerio de Educación y FP.
No que respecta á Convocatoria de NEAE as listaxes non son públicas, mais o Ministerio de Educación y FP envioulle a cada alumno, por vía telématica, cadansúa comunicación.

Distribuir contido