O Grove

 Bouzas, 22  -  Apdo. Correos 88 - 36980 O GROVE (Pontevedra)

 Tf: 886151412  -  Fax: 886151417  -  email: ies.monte.vila@edu.xunta.es

 

Xa se poden recoller os vales de material para o curso 22/23

Xa están a disposición das familias beneficiarias os vales de material para a adquisición de material escolar para o vindeiro curso 2022/23.

Póndense recoller na secretaría do centro.

Listaxe Libros de texto. Curso 2022/23

A listaxe de libros de texto para o curso 2022-2023 atópase dispoñible no seguinte arquivo.

Listaxe provisional de vales de material para o curso 22/23

Xa están publicadas no taboleiro de anuncios do centro, as listaxes provisionais de axudas para a adquisición de material escolar para o vindeiro curso 2022/23

O GROVE CON ORGULLO

 A Concellaría de Igualdade programa a través do Centro de Información ás Mulleres unha serie de actos culturais en torno ao día do orgullo LGTBIQA.

 

Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 (AXUDASLE 2022)

Infórmase da publicación da listaxe de adxudicación definitiva de alumnado seleccionado e suplente en relación ás Axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2022 (AXUDASLE 2022).

Pódese consultar toda a información na ligazón: https://www.edu.xunta.gal/axudasle/

 

INFORMACIÓN SOBRE EDIXGAL E OS LIBROS DE TEXTO - CURSO 2022/23

 
O IES Monte da Vila está adherido ao programa EDIXGAL da Xunta de Galicia, polo que se implanta o libro dixital nos centros educativos. Isto significa que:
 
1. O alumnado da ESO conta cun portátil individual durante todo o curso académico. Con esta ferramenta accederá aos libros en formato dixital das diferentes materias.
 
2. O profesorado das diferentes materias da ESO empregará preferentemente o libro de texto en formato dixital (EDIXGAL). De forma paralela, poderase utilizar o libro de texto en formato físico, xunto con outros materiais didácticos complementarios. Correspóndelles aos departamentos didácticos facilitar o acceso a estes materiais. Mercar os libros de texto en formato físico non será en ningún caso obrigatorio para o alumnado.
 
3. O programa EDIXGAL é incompatible con FONDOLIBROS. Ao estar dotado todo o alumnado da ESO dotado de ordenador e libro dixital e nn ser obrigatorio o libro en formato físico, non se poderá solicitar  a axuda de FONDOLIBROS (Axudas para a adquisición de libros de texto en formato físico). Si se poderán solicitar as Axudas para a adquisición de material escolar (50€).

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO (do centro e da ANPA)

O alumnado que tivera libros de texto en préstamo durante este curso deberá devolvelos o luns 27 de xuño, día da entrega de cualificacións.

  1. Libros de texto prestados polos departamentos didácticos do centro: deixaranse na aula de referencia no momento de recoller os boletíns de cualificacións.
  2. Libros de texto prestados pola ANPA: deixaranse na Aula de Convivencia, onde os recollerá a ANPA de 10:00 a 11:30 h.

 

Distribuir contido