Libros de texto

Listaxe de libros de texto 2023/24 (Actualizada o 01/09/23)

No PDF adxunto pode consultarse a listaxe de libros de texto para o próximo curso escolar.

Listaxe Libros de texto. Curso 2022/23

A listaxe de libros de texto para o curso 2022-2023 atópase dispoñible no seguinte arquivo.

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO (do centro e da ANPA)

O alumnado que tivera libros de texto en préstamo durante este curso deberá devolvelos o luns 27 de xuño, día da entrega de cualificacións.

 1. Libros de texto prestados polos departamentos didácticos do centro: deixaranse na aula de referencia no momento de recoller os boletíns de cualificacións.
 2. Libros de texto prestados pola ANPA: deixaranse na Aula de Convivencia, onde os recollerá a ANPA de 10:00 a 11:30 h.

 

Reparto de libros de texto

 • Libros de texto do centro: o reparto de libros de texto da ESO farase entre o xoves 16 e o venres 17. Organizarano os departamentos e farase dentro do horario lectivo.
 • Libros de texto da ANPA: o reparto de libros de texto da ESO e Bacharelato farase o luns 20 pola tarde, a partir das 16:30.

Libros de Texto Curso 2021/2022

A listaxe de libros de texto para o curso 2021-2022 atópase dispoñible no seguinte arquivo.

Fondolibros e axudas para material escolar 2021/22

Abriuse o prazo para a presentación de solicitudes para o fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar “Fondolibros”, que poderán realizarse ata o día 22 de xuño

Dado que o vindeiro curso o centro ampliará a participación no programa E-DIXGAL a todos os cursos da ESO, e que o alumnado recibirá un ordenador portátil, o noso centro está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto. Non obstante, o alumnado terá dereito á axuda para adquirir material escolar. 

A realización de solicitudes pode realizarse de forma electrónica, a través do seguinte enlace:
https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

No caso de realizala de forma presencial, rogamos entreguen a documentación cuberta a ordenador.
Pregamos ás familias que, se é posible, se axusten ás seguintes datas para a entrega da documentación do fondo de libros, segundo o curso para o cal realicen a solicitude da axuda, co fin de evitar aglomeracións:

 • 1º ESO: 25 de maio. 1, 7 , 11 e 17 de xuño
 • 2º ESO: 26 de maio. 2, 8, 16 de xuño.
 • 3º ESO: 27 de maio. 3, 9, 15 de xuño.
 • 4º ESO: 28 de maio. 4, 10, 14 de xuño.

Listaxes provisionais de axudas de material e Fondo Libros curso 2020-2021

 • Están publicadas as listaxes provisionais de axudas de material e Fondo Libros para o curso 2020-2021.
 • Reclamacións ás listaxes: 8 e 9 de xullo.
 • Listaxes definitivas: ata o 14.09.2020.
 • As listaxes pódense consultar no taboleiro do centro en horario de 9 a 14 h.

Libros de Texto Curso 2020/2021

A listaxe de libros de texto para o curso 2020-2021 atópase dispoñible no seguinte arquivo.

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS, DEVOLUCIÓN DE MATERIAL E PERÍODO DE RECLAMACIÓNS

A entrega de cualificacións terá lugar o martes 23 de xuño e o xoves 25 de xuño na aula de referencia do grupo, segundo o horario que figura a continuación.

O alumnado esperará no patio e entrará no centro acompañado do profesorado titor, con mascarilla, mantendo a distancia de seguridade e seguindo as indicacións do persoal do centro. É necesario que todo o alumnado traia un bolígrafo.

Na aula, o profesorado titor entregará, ademais do boletín de notas, o sobre de matrícula ao alumnado que promocione de curso na convocatoria de xuño, para evitar aglomeracións en Secretaría. O alumnado poderá recoller outro tipo de material que aínda estea no centro (patíns, material de plástica,...), pero debe esperar ás instrucións do profesorado titor.

Devolverase todo o material (fondo libros, ANPA) seguindo as instrucións do profesorado titor.

É obrigatorio devolver todos os libros do fondo. Unha vez que o profesorado titor comprobe que se devolveron, poderanse levar de novo en préstamo os libros das materias que o alumnado teña que recuperar en setembro.

Martes 23 de xuño Xoves 25 de xuño
HORA GRUPO HORA GRUPO
    10:00 3º ESO A
10:30 1º ESO A 10:20 4º ESO A
11:00 1º CM SMR 10:40 1º FPB
11:20 2º ESO A 11:00 3º ESO B
11:40 2º CM SMR 11:20 4º ESO B
12:00 1º ESO AB 11:40 1º BACH. A
12:30 2º ESO B 12:00 3º ESO C
12:50 1º ESO B 12:20 1º BACH. C
13:10 2º ESO AB 12:40 2º FPB
    13:00 1º BACH. B

 

RECLAMACIÓNS:

As reclamacións terán que presentarse dentro das 48 horas seguintes á entrega das cualificacións.

Fondo de Libros Curso 2020/2021

Abriuse o prazo para a presentación de solicitudes para o fondo solidario de libros de texto “Fondolibros”, que poderán realizarse ata o día 19 de xuño.

A realización de solicitudes pode realizarse de forma electrónica, a través do seguinte enlace:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

No caso de realizala de forma presencial, rogamos entreguen a documentación cuberta a ordenador.

Pregamos ás familias que, se é posible, se axusten ás seguintes datas para a entrega da documentación do fondo de libros, segundo o curso para o cal realicen a solicitude da axuda, co fin de evitar aglomeracións:

 • 1º ESO: 25 e 29 de maio. 4, 10 e 16 de xuño
 • 2º ESO: 26 de maio. 1,5, 11 e 17 de xuño.
 • 3º ESO: 27 de maio. 2, 8, 12 e 18 de xuño.
 • 4º ESO: 28 de maio. 3, 9, 15 e 19 de xuño.

Evitar, ademais, esperar á derradeira semana. O horario da Secretaría do Centro é de 9 a 14 horas.

Distribuir contido