Asociación de Nais e Pais de Alumnnos (ANPA)


A.N.P.A.  (Asociación de Nais e Pais de Alumnos)

I.E.S  MONTE DA VILA 

     
    Quen somos!
     
    A nosa asociación denomínase:  ANPA As Bouzas do I.E.S. Monte da Vila
     
    Estamos integrados na Federación Municipal de O Grove, na Federación Provincial de Pontevedra, na Confederación    galega de APAS de centros públicos (Confapa-Galicia) e, a nivel estatal, na Confederación Española de APAS          (Ceapa).
     
    Xunta directiva:
     
       Presidenta/e: María José Díaz Devesa
       Vicepresidenta/e: Montserrat García Fernández
       Secretaria/o: Luisa María García Novas
       Tesoreira/o: Paula Serantes Falcón
       Vocais
            Primeira: Paula Novas Soutullo
           Segunda: Ramona Piñeiro Abacin
           Terceira: Nelida Rial González
          Cuarta: Carmen Prieto Domínguez
           Quinta: Isabel Otero Devesa
           Sexta: Luisa Mª García Novas
     
     Os nosos fíns:
     
     azul3  Asistir aos pais ou titores d@s alumn@s  en todo aquilo que atinxa  á Educación dos sesus/súas  fillos/fillas ou            pupilos.
   

 azul3  Promover a participación dos pais na xestión do centro.

     azul3  Colaborar  nas actividades escolares e extraescolares do centro.
     azul3  Asistir aos pais dos alumnos no exercicio dos seus dereitos a intervir no control e na xestión do centro, sostido           con fondos públicos.
     azul3  Facilitar a representación e participación dos pais no consello escolar.
     azul3  Colaborar coa dirección e tamén có profesorado , aportando asistencia moral, pedagóxica e técnica que estea ao         noso alcance, sen interferir no espíritu interior do centro.
     azul3  Integrar aos pais de alumn@s na comunidade educativa.
     
     Queres poñerte en contacto con nós?
     
    Escríbenos ao seguinte enderezo:     anpamontedavila@gmail.com
    Ou no teléfono: 638 00 44 58
     
    Queres ser sócio/a?
     
    Se queres ser socio/a da A.N.P.A.  durante o curso: 2017 - 2018, a cuota é de 15 €/ano por unidade familiar.
         Datos de Ingreso:
             Banco: LA CAIXA
             Sucursal: Rúa Luis Antonio Mestre, O Grove
             Número de conta: 2100 1838 53 0200127046
     
    Formas de pago:
     
    rojo1  Ingreso no mostrador da entidad bancaria na conta arriba indicada.
    rojo1  Ingreso no Caixeiro da entidad bancaria. (Non ten coste, e moi sinxelo e pode facerse a calquera hora).
    rojo1  Ingreso por transferencia nacional na súa Banca electrónica.
     
    Observacións:
     
    verde1  É moi importante que poñades o nome do alumno (ou alumnos se hai máis de un) cando fagades o ingreso no             banco.
    verde1  Cómpre lembrar que os/as socios/socias da ANPA teñen axudas para as diversas actividades propostas polo                 instituto.
    verde1  Esta ANPA dispón dunha caixa de correos na entrada do centro onde podedes deixarnos as vosas propostas,               ademais de poder facelo teléfono ou por correo electrónico.
    verde1  Grampar o xustificante de pago ao formulario e entregadeo na oficiña do instituto.