Equipo directivo

EQUIPO DIRECTIVO

O equipo directivo está formado polos órganos unipersoais de goberno, que traballan de forma coordinada no desenvolvemento das súas funcións.
Durante O curso 2023-2024 constitúen o Equipo Directivo do Instituto as seguintes persoas:

 

EQUIPO DIRECTIVO

  DIRECTORA Nuria Santiago Rodríguez
  XEFE DE ESTUDOS Gerardo Ortega Pazos
 VICEDIRECTOR Duardo Rodríguez Rascado
  SECRETARIO Ricardo Santiago Mozos
Distribuir contido