Persoal Non Docente

logo   unidos
NOME E APELIDOS PROCEDENCIA DESTINO
Claudio Roldán Pimentel Administración e Servizos Subalterno/a
Mª del Carmen Viñas Núñez Administración e Servizos Subalterno/a
Manuel Reino Fariña Administración e Servizos Administrativo/a
Mercedes Carabelos Díaz Administración e Servizos Persoal de limpeza
Ana Celia Ríos Varela Administración e Servizos Persoal de Limpeza
Josefa Telmo Rincón Administración e Servizos Persoal de Limpeza

lazo