Persoal Non Docente

logo   unidos
NOME E APELIDOS PROCEDENCIA DESTINO
Claudio Roldán Pimentel Administración e Servizos Subalterno/a
Manuel Reino Fariña Administración e Servizos Administrativo/a
Cayetano García Rodríguez Administración e Servizos Administrativo/a
Mª del Carmen Viña Nuñez Administrativo e Servizos Subalterno/a
Manuela Elena Solís Domínguez Administración e Servizos Persoal de Limpeza
Mercedes Carabelos Díaz Administración e Servizos Persoal de limpeza
Generosa Conde Torres Administración e Servizos Persoal de Limpeza
Remedios Fandiño Otero Administración e Servizos Persoal de Limpeza

lazo