Persoal Non Docente

 

 

    logo     NOME E APELIDOS PROCEDENCIA DESTINO
    Claudio Roldán Pimentel   Administración e Servizos   Subalterno/a
    Manuel Reino Fariña   Administración e Servizos   Administrativo/a
      Cayetano García Rodríguez   Administración e Servizos   Administrativo/a
     unidos     Mª del Carmen Viña Nuñez   Administrativo e Servizos   Subalterno/a
    Manuela Elena Solís Domínguez   Administración e Servizos   Persoal de Limpeza
    Mercedes Carabelos Díaz   Administración e Servizos   Persoal de limpeza
    Generosa Conde Torres   Administración e Servizos   Persoal de Limpeza
    Remedios Fandiño Otero   Administración e Servizos   Persoal de Limpeza
         

 

                                                                                                         lazo