LOMCE

LOMCE ESO GALICIA

Guía da LOMCE (versión web

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, onde se regulan as ensinanzas da ESO (versión web) - (pdf

LOMCE FP-BASICA GALICIA

Guía da FP Básica - (web da Xunta) - (web Ministerio Educación)

 

Orde pola que se regulan aspectos específicos da implantación da FP Básica - (web) - (PDF

LOMCE BACHARELATO GALICIA

Guía da LOMCE (versión web)

 

Decreto 86/2015 do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (versión web) - (pdf

LOMCE - Lexislación

 

LOMCE: Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro - Texto consolidado

(BOE) - (PDF) - (ePUB)

 

 

CURRÍCULO ESO E BACH (LOMCE): RD 1105/2014, de 26 de decembro

(BOE) - (PDF)

 

 

Relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación na ESO e bacharelato (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero - PDF)

Distribuir contido