Claustro do profesorado

 

DEPARTAMENTO PROFESOR CARGO
Bioloxía e xeoloxía Cosme de Avilés, Ana Maria  
Bioloxía e xeoloxía Fernández Rodríguez, Aránzazu Xefa de departamento
Bioloxía e xeoloxía Rodríguez Rascado, Duardo Vicedirector
Debuxo Arrillaga Chopitea, Josebe Xefa de departamento
Debuxo González Reyes, Amaya  
Debuxo Vindel Martínez, Clara María  
Economía Meis Oubiña, Martín Xefe de departamento
Educación especial: Pedagoxía terapéutica Martínez Pontevedra, María del Mar  
Educación física Alvite Lorenzo, Iago María Xefe de departamento
Educación física Santiago Rodríguez, Nuria Directora
Educación física (sustitución) Noya Guerrero, José Andrés  
Filosofía Fernández Fuentes, Simón Xefe de departamento
Física e química Amado Serantes, Severino  
Física e química Mascato Rey, Eva Xefa de departamento
Física e química Méndez Camiña, Graciela  
Francés Costas Simón, Solange Xefa de departamento
Informática Álvarez Fernández, María del Carmen  
Informática Chamosa Leira, Javier  
Informática Fernández Estévez, Marcia  
Informática Gallego Falcón, Pablo  
Informática Ortega Pazos, Gerardo Xefe de estudios
Informática Pereiros Iglesias, David  
Informática Sánchez Curto, Juan María Xefe de departamento
Inglés Fidalgo González, Eduardo  
Inglés Garrido Padín, Ana María Xefa de departamento
Inglés Lampón González, María Jesús  
Latín Yáñez Freire, Almudena Xefa de departamento
Lingua Castelá e Literatura Álvarez Rodríguez, Gerardo Xefe de departamento
Lingua Castelá e Literatura López Tomé, Lourdes  
Lingua Castelá e Literatura Prol Galiñanes, Teresa María  
Lingua e literatura galega Bouzas Millán, Xosé L.  
Lingua e literatura galega Góñez Silva, Mónica Xefa de departamento
Lingua e literatura galega López Berdullas, Concepción  
Matemáticas Docampo Rey, Javier Xefe de departamento
Matemáticas González Guillán, Divina Elena  
Matemáticas Santiago Mozos, Ricardo Secretario
Matemáticas Vilar Aguiño, María Dolores  
Música Rodríguez Goberna, María José Xefa de departamento
Orientación educativa de Azevedo Fernández, Estrella del Mar Xefa de departamento
Relixión católica Varela Viñas, Lourdes Xefa de departamento
Tecnoloxía Besada Porto, Marcelina Xefa de departamento
Tecnoloxía (sustitución) Barreiro Torres, Leticia Xefa de departamento
Xeografía e historia Hermida Castro, Lourenzo  
Xeografía e historia Serén Reija, Alba Xefa de departamento
Xeografía e historia Vázquez Andrade, Ánxela