Comisión C. Pedagóxica

Comisión C. pedagóxica

 

 

A comisión de coordinación pedagóxica está integrada pola directora, que é o seu presidente, a xefa de estudos, os/as xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, a orientadora e o coordinador de formación en centros de traballo e o coordenador da biclioteca.

De entre as súas funcións cómpre salientar o seguinte:

  • Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
  • Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.
  • Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.
  • Propoñer ao director ou directora os profesores titores que han de formar parte do departamento de orientación e do equipo de normalización limgüística.

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2019-2020

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de estudos María Dolores Vilar Aguiño
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Comercio Consuelo Torres Balboa
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Dinamización da Lingua Galega Serxio Folgueira Arias
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Severino Amado Serantes
Coordenadora de F.C.T. David Pereiros Iglesias
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Eduardo Fidalgo González
Latín María Rita García Seijas
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música Ofelia Rodríguez Malga
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Yolanda Comesaña Iglesias
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Julio Pablo Vázquez Alonso
Xeografía e Historia Serxio Folgueira Arias

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2018-2019

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
    Dirección    José Luis Vázquez Carpintero
    Xefatura de estudos    Clara Martínez Vindel
    Bioloxía e Xeoloxía    Andrea Rey López
    Comercio    Ana Gómez Rodríguez
    Debuxo      Josebe Arrillaga Chopitea
    Dinamización da Lingua Galega    Iago Alvite Lorenzo
    Economía    Martín Meis Oubiña
    Educación Física    Carlos Domínguez Soutullo
    Filosofía    Simón Fernández Fuentes
    Física e Química    Severino Amado Serantes
    Coordenadora de F.C.T.    Irene Lemos Ucha
    Francés     Mª Sol Blanco Lamosa
    Informática    José Luis Noya Souto
    Inglés    Eduardo Fidalgo González
    Latín    Nonito Rodríguez Iglesias
    Lingua Castelá    Gerardo Álvarez Rodríguez
    Lingua Galega    Evaristo Díaz Pérez
    Matemáticas    Mª Victoria Vidal Lampón
    Música    Ángeles De la Sota Gómez
    Orientación    Estrella del Mar Azevedo Fernández
   Emilio Pacho García
    Relixión    Lourdes Varela Viñas
    Tecnoloxía    Manuel Miguel Peña Franco
    Xeografía e Historia    Serxio Folgueira Arias
Distribuir contido