Comisión C. Pedagóxica

Comisión de Coordinación Pedagóxica

 

            

   PERÍODO ESCOLAR:  2018 - 2019  
     
                 DEPARTAMENTO PROFESOR/A
      Dirección    José Luis Vázquez Carpintero
      Xefatura de estudos    Clara Martínez Vindel
      Bioloxía e Xeoloxía    Andrea Rey López
      Comercio    Ana Gómez Rodríguez
      Debuxo      Josebe Arrillaga Chopitea
      Dinamización da Lingua Galega    Iago Alvite Lorenzo
      Economía    Martín Meis Oubiña
      Educación Física    Carlos Domínguez Soutullo
      Filosofía    Simón Fernández Fuentes
      Física e Química    Severino Amado Serantes
      Coordenadora de F.C.T.    Irene Lemos Ucha
      Francés     Mª Sol Blanco Lamosa
      Informática    José Luis Noya Souto
      Inglés    Eduardo Fidalgo González
      Latín    Nonito Rodríguez Iglesias
      Lingua Castelá    Gerardo Álvarez Rodríguez
      Lingua Galega    Evaristo Díaz Pérez
      Matemáticas    Mª Victoria Vidal Lampón
      Música    Ángeles De la Sota Gómez
      Orientación    Estrella del Mar Azevedo Fernández
     Emilio Pacho García
      Relixión    Lourdes Varela Viñas
      Tecnoloxía    Manuel Miguel Peña Franco
      Xeografía e Historia    Serxio Folgueira Arias
Distribuir contido