Comisión C. Pedagóxica

Comisión C. pedagóxica

 

 

A comisión de coordinación pedagóxica está integrada pola directora, que é o seu presidente, a xefa de estudos, os/as xefes de departamento, o coordinador do equipo de normalización lingüística, a orientadora e o coordinador de formación en centros de traballo e o coordenador da biclioteca.

De entre as súas funcións cómpre salientar o seguinte:

  • Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación.
  • Propoñer ó claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación e o calendario de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa xefatura de estudios.
  • Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado.
  • Propoñer ao director ou directora os profesores titores que han de formar parte do departamento de orientación e do equipo de normalización limgüística.

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2021-2022

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección Santiago Rodríguez, Nuria
Xefatura de Estudos Fernández Rodríguez, Aránzazu
Bioloxía e Xeoloxía Rodríguez Rascado, Duardo
Debuxo   Arrillaga Chopitea, Josebe
Economía Meis Oubiña, Martín
Educación Física Andrade Padín, Javier
Filosofía Fernández Fuentes, Simón
Física e Química Mascato Rey, Eva
Francés  Costas Simón, Solange
Informática Chamosa Leira, Javier
Inglés Garrido Padín, Ana María
Latín Hermo Segade, María de la Purificación
Lingua Castelá Álvarez Rodríguez, Gerardo
Lingua Galega Bouzas Millán, Xosé L.
Matemáticas González Guillán, Divina Elena
Música Rodríguez Goberna, María José
Orientación de Azevedo Fernández, Estrella del Mar
Pedagoxía Terapéutica Martínez Pontevedra, María del Mar
Procesos Comerciais Gómez Rodríguez, Ana María
Relixión López Viñas, Lourdes
Tecnoloxía Besada Porto, Marcelina
Xeografía e Historia Peteiro Cruz, Francisco Javier
Biblioteca Arrillaga Chopitea, Josebe
Coordenadora de F.C.T. Álvarez Fernández, María del Carmen
Dinamización da Lingua Galega Garrido Padín, Ana María

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2020-2021

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de Estudos María Dolores Vilar Aguiño
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Eva Mascato Rey
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Ana Garrido Padín
Latín María José Falcón Vázquez
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música María José Rodríguez Goberna
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Pedagoxía Terapéutica María Elena Velay Vibel
Procesos Comerciais Ana Gómez Rodríguez
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Marcelina Besada Porto
Xeografía e Historia Sergio Folgueira Arias
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Coordenadora de F.C.T. Marcia Fernández Estévez
Dinamización da Lingua Galega Sergio Folgueira Arias

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2019-2020

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de estudos María Dolores Vilar Aguiño
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Comercio Consuelo Torres Balboa
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Dinamización da Lingua Galega Serxio Folgueira Arias
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Severino Amado Serantes
Coordenadora de F.C.T. David Pereiros Iglesias
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Eduardo Fidalgo González
Latín María Rita García Seijas
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música Ofelia Rodríguez Malga
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Yolanda Comesaña Iglesias
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Julio Pablo Vázquez Alonso
Xeografía e Historia Serxio Folgueira Arias

Comisión de Coordinación Pedagóxica 2018-2019

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
    Dirección    José Luis Vázquez Carpintero
    Xefatura de estudos    Clara Martínez Vindel
    Bioloxía e Xeoloxía    Andrea Rey López
    Comercio    Ana Gómez Rodríguez
    Debuxo      Josebe Arrillaga Chopitea
    Dinamización da Lingua Galega    Iago Alvite Lorenzo
    Economía    Martín Meis Oubiña
    Educación Física    Carlos Domínguez Soutullo
    Filosofía    Simón Fernández Fuentes
    Física e Química    Severino Amado Serantes
    Coordenadora de F.C.T.    Irene Lemos Ucha
    Francés     Mª Sol Blanco Lamosa
    Informática    José Luis Noya Souto
    Inglés    Eduardo Fidalgo González
    Latín    Nonito Rodríguez Iglesias
    Lingua Castelá    Gerardo Álvarez Rodríguez
    Lingua Galega    Evaristo Díaz Pérez
    Matemáticas    Mª Victoria Vidal Lampón
    Música    Ángeles De la Sota Gómez
    Orientación    Estrella del Mar Azevedo Fernández
   Emilio Pacho García
    Relixión    Lourdes Varela Viñas
    Tecnoloxía    Manuel Miguel Peña Franco
    Xeografía e Historia    Serxio Folgueira Arias
Distribuir contido