Comisión de Coordinación Pedagóxica 2019-2020

DEPARTAMENTO PROFESOR/A
Dirección José Luis Vázquez Carpintero
Xefatura de estudos María Dolores Vilar Aguiño
Biblioteca Josebe Arrillaga Chopitea
Bioloxía e Xeoloxía Noemí Vázquez García
Comercio Consuelo Torres Balboa
Debuxo   Josebe Arrillaga Chopitea
Dinamización da Lingua Galega Serxio Folgueira Arias
Economía Martín Meis Oubiña
Educación Física Nuria Santiago Rodríguez
Filosofía Simón Fernández Fuentes
Física e Química Severino Amado Serantes
Coordenadora de F.C.T. David Pereiros Iglesias
Francés  Mª Sol Blanco Lamosa
Informática Javier Chamosa Leira
Inglés Eduardo Fidalgo González
Latín María Rita García Seijas
Lingua Castelá Gerardo Álvarez Rodríguez
Lingua Galega Evaristo Díaz Pérez
Matemáticas Ricardo Santiago Mozos
Música Ofelia Rodríguez Malga
Orientación Estrella del Mar Azevedo Fernández
Yolanda Comesaña Iglesias
Relixión Lourdes Varela Viñas
Tecnoloxía Julio Pablo Vázquez Alonso
Xeografía e Historia Serxio Folgueira Arias