Comisión de convivencia

Comisión de convivencia

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA DO CENTRO

A Comisión de convivecia ten as seguintes funcións:

  • A participación na dinamización do Plan de Convivencia do Centro e na mediación escolar.
  • A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflictividade no seu ámbito, así como sobre as iniciativas a nivel Centro. Este informe será trasladado ao Observatorio de Convivencia Escolar a nivel provincial.
  • Informar trimestralmente ao Consello Escolar.
  • Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do clima de convivencia.
  • Propoñerlle á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas para a mellora da convivencia escolar no Centro.
  • Aqueloutras que a propia Administración ou o Observatorio da Convivencia Escolar a nivel provincial lle poidan encomendar. 

Comisión de convivencia

PROCEDENCIA NOME E APELIDOS CARGO
Dirección José Luis Vázquez Carpintero Director
Dirección María Dolores Vilar Aguiño Xefa de Estudos
Profesorado Estrella del Mar de Azevedo Fernández Orientadora
Profesorado Ana Mª Garrido Padín Vocal
Profesorado Ricardo Santiago Mozos Vocal
Pais e Nais Luisa Mª García Novas Vocal
Administración e Servizos Manolo Reino Fariña Vocal
Alumnado Mariña Martínez Gondar Vocal
Concello Pilar Galiñanes Castro Vocal

 

Distribuir contido