Agregador de novas

Procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado no IES

Destacados - Lun, 16/11/2020 - 11:25

Informámosvos de que se publicou unha orde na que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21

Podedes vela no seguinte enderezo: ORDE publicada, o 13 de novembro de 2020, no DOG

Se premedes na imaxe poderedes ver un resumo cos puntos máis importantes

 

 

PLAN DE ENSINO VIRTUAL NO CASO DE PECHE

Destacados - Mér, 11/11/2020 - 17:04

No caso de peche dun aula ou do centro, porase en marcha o plan de ensino virtual. A continuación expoñemos as liñas principais do mesmo.

 

O MESMO DÍA DO PECHE

 A dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro.

O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades iniciais e trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumnado de menor idade, a través da aplicación abalarMóbil ou a través da aula virtual. Estes recursos poderán remitirse aos libros de texto, a fichas específicas e a actividades en liña, entre outros.

 

HORARIO ESPELLO

O alumnado seguirá o horario que poden consultar a través do seguinte enlace por grupo:

Así mesmo, semanalmente, o profesorado cubrirá a táboa de actividades semanais que poderán consultar no enlace anterior.

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO (NOF)

Ademáis das NOF aprobadas o curso pasado (aquí), temos un engadido para o tratamento do ensino no caso de peche.

Adaptación das NOF para o ensino virtualMEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEMÁTICA

O profesorado comunicarase co alumnado preferentemente a través da aula virtual e a plataforma de videoconferencias Webex. En caso de necesidade, poden consultar os diferentes servizos dixitais educativos e o seu funcionamento no seguinte enlace:

Servizos dixitais educativos

Estamos a xestionar unhas videoconferencias para a formación das familias nestes e outros aspectos que as mesmas manifesten como necesarios.PROTOCOLOS DERIVADOS DA SITUACIÓN DA COVID-19

Dende principio de curso temos elaborado o Plan de adaptación e o Plan de Continxencia, nos enlaces anteriores poden consultar os mesmos así como as súas actualizacións.

Xestión dos casos positivos no centro

No caso de detectarse un caso positivo, tras a realización do estudo de contactos segundo criterios establecidos polas autoridades sanitarias, comunicarémolo ás familias. Unicamente son as autoridades sanitarias as que deciden os contactos estreitos e os días de confinamento. A información que temos a día de hoxe facilitadas polas Consellería de Sanidade e Educación son as seguintes:

Carta ás familias no caso de confirmarse un caso/brote no instituto (Consellería de Cultura, Educación e Universidades)

Instrucións para un contacto estreito de caso confirmado ou probable de COVID-19 (Consellería de Sanidade)

Unha vez comunicado por parte do centro o contacto estreito (segundo instrucións de sanidade) son os rastreadores como integrantes da Central de Seguimento de Contactos, os que deben poñerse en contacto coas familias para indicarlles as instrucións pertinentes.

 

ABALARMÓBIL

Insistimos na importancia de ter habilitadas as funcionalidades de abalarMóbil por ser un medio básico de comunicación do centro coas familias.INFORMACIÓN SOBRE O INICIO DO CURSO

Destacados - Mér, 09/09/2020 - 16:47

Estimadas familias, o curso 2020 - 2021 comeza e temos que adaptarnos ás novas normas derivadas da situación actual que estamos a vivir en todo o mundo. Pedimos a súa colaboración, como parte fundamental na educación do noso alumnado, para axudar a que se cumpran as medidas establecidas no plan de adaptación á situación covid19 no curso actual ao que poderán ter acceso nos vindeiros días. 
 
Ante todo, queremos transmitir que o mes de setembro está sendo moi complicado pola indecisión e tardanza da Consellería á hora de enviar profesorado. Inicialmente concedíannos soamente un docente, pero despois de moito insistir, conseguimos un segundo, que nos garantiza a PRESENCIALIDADE PARA TODO O ALUMNADO DO CENTRO.
 
Achégase o novo CALENDARIO DE PRESENTACIÓNS, no que se modifica o horario con respecto á anterior información. Recorden que despois da presentación CONTINUARÁN AS CLASES DURANTE TODA A XORNADA e vindeiros días.
 

 • Mércores 23
  • 8:45h: 1º de ESO
  • 12:00h: 2º de ESO
  • 14:00h: 1º BACH e 1º de ciclo medio de SMR
 • Xoves 24
  • 8:45h: 3º de ESO
  • 12:00h: 2º BACH e 2º de ciclo medio de SMR
 • Venres 25
  • 8:45h: 4º de ESO e 1º e 2º de FP Básica

 
Haberá servizo de transporte para o alumnado que teña a presentación á 1ª hora e para todo o alumnado á hora da saída.
 
O día previo á presentación recibirán a través de Abalar Móbil información sobre o grupo que lle corresponde a cada alumno/o, polo que deberían estar pendentes da aplicación. Haberá tres ringleiras á entrada do centro, para cada un dos grupos. Recorden que os pais/nais non poden entrar no recinto escolar.
 
Para coñecer o horario exacto no que o autobús pasa por cada unha das paradas, consultar no grupo da ANPA. Nós a información da que dispoñemos é que a liña de Porto Meloxo chega ao centro ás 8:25 aproximadamente e as demais liñas ás 8:40.
 
Mentres non publiquemos na web o protocolo mencionado anteriormente e, tendo en conta que é un documento algo extenso, queremos compartirlles un resumo desas medidas que consideramos deben ler e ter presente antes de comezar o curso, tanto os alumnos e alumnas como as familias.
 
Hai 3 actuacións a desenvolver durante toda a xornada lectiva que nos parece que se deben ter presentes e non esquecer en ningún momento:

 1. No centro educativo todas as persoas deben manter a distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros.
 2. O uso da máscara é obrigatorio como medida de protección individual e colectiva en todo momento. (Tamén é obrigatorio levar unha de reposto nun estoxo). 
 3. A hixiene de mans como principal xeito de protexernos de posibles contaxios por contacto de obxectos ou persoas.

 

Benvid@s ao curso 2020/2021 
 
Poden acceder ao resumo das medidas de protección e ás normas de comezo de curso no documento adxunto.

 

Tamén poden consultar os diferentes plans que temos elaborado en relación á COVID-19 no noso instituto:

PLAN DE ADAPTACIÓN COVID DO IES MONTE DA VILA

PLAN DE CONTINXENCIA DO IES MONTE DA VILA

Distribuir contido