Lexislación - FP Básica

 Guía da FP Básica - (web da Xunta) - (web Ministerio Educación)

 

Orde pola que se regulan aspectos específicos da implantación da FP Básica - (web) - (PDF