LOMCE - Lexislación

 

LOMCE: Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro - Texto consolidado

(BOE) - (PDF) - (ePUB)

 

 

CURRÍCULO ESO E BACH (LOMCE): RD 1105/2014, de 26 de decembro

(BOE) - (PDF)

 

 

Relacións entre competencias, contidos e criterios de avaliación na ESO e bacharelato (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero - PDF)