FÍSICA e QUÍMICA

CURSO 2022-23

Membros e materias do departamento de Física e Química:

Dna. Graciela Méndez Camiña

         2º ESO C (Física e Química);  4º ESO (Ciencias Aplicadas); 2º FPB (Ciencias Aplicadas);  1º BAC (Física e Química)

D. Severino Amado Serantes.

       2º ESO A  (Física e Química); 2º ESO B  (Física e Química)4º ESO (Física e Química); 1º FPB (Ciencias Aplicadas); 2º BAC (Qímica)

Dna. Eva Mascato Rey. Xefa do departamento.

        3º ESO A (Física e Química); 3º ESO B (Física e Química)3º ESO B (PDC);  2º BAC (Física)

 

 No caso de que se suspendan as clases presenciais, por un posible confinamento,  o contacto co alumnado levarase a cabo a través da aula virtual. Todo o alumnado debe acceder á mesma a principio de curso para asegurarse de que non ten ningún problema para entrar.

 

 


AdxuntoTamaño
2022-23-PD-FQ-IESMonteDaVila actualizada nove orde de avaliación.pdf1.9 MB
Adaptacion PD curso 22-23 Dpto FQ.pdf134.36 KB
PD 3ªESO FQ 22-23 provisional.pdf284.25 KB
PD 3ºESO ámbito científico-tecnolóxico 22-23 provisional.pdf292.41 KB
PD 1ºBACH FQ 22-23 provisional.pdf322.23 KB
PD Ciencias aplicadas I FPB1 22-23 provisional.pdf287.83 KB
PD Ciencias aplicadas II FPBII 22-23 provisional.pdf330.18 KB
Criterios Avaliación-FQ-2022-23.pdf121.25 KB
Avaliación Competencias ESO-FQ-2022-23.pdf99.12 KB
Recuperación e Avaliación materias pendentes-FQ-2022-23 .pdf86.03 KB
Información sobre as materias-FQ-2022-23.pdf61.07 KB