try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Documentación

 

DEPARTAMENTO
Plan de Acción Titorial
Plan de Orientación Educativa
Plan de Atención á Diversidade
Diagrama de Fluxo Atención á Diversidade
Consello Orientador
EXENCIÓNS
Exención II Lingua estranxeira

Exención Lingua Galega e Literatura

Solicitude convalidación Bac Música/Danza

AUTORIZACIÓNS

Autorización Avaliación Psicopedagóxica
Pedagoxía Terapéutica
PMAR
Información familias Agrupamentos Flexibles
Información familias Reincorporación Grupo Ordinario
CONVIVENCIA
Plan director para a convivencia
PROTOCOLOS
Protocolos Educonvives 
Guia Protección de Datos en Centros Educativos
Guía TEA / Trastorno do Espectro Autista
Protocolo de protección de datos no ámbito educativo
Protocolo Alumnado TDAH
Protocolo de notificación maltrato infantil
Modelo de Información a familias AE
Atención ao alumnado domiciliaria e/ou hospitalaria
Protocolo de Urxencias Sanitarias
Protocolo Identidade de xénero
Protocolo de acoso e ciberacoso
Protocolo de intervención Dislexia
Guía de actividades para a volta á aula do alumnado hospitalizado
VARIOS TITORÍA
Bosquexo reunión titores/as e familias
Normas elección de delegados/as de curso
Acta elección delegados/as
Papeletas elección delegados/as
Competencias Clave
Guión Avaliacións
Información sobre o Reforzo Educativo
Protocolo información Reforozo profesorado a titor/a
Protocolo información Reforzo Titor/a a Xefe/a de estudios
Protocolo de información de titor/a a Orientación 
MODELOS
Plan Específico Personalizado Alumnado Repetidor

 

 

   

Distribuir contido