Skip to Content

Distribución de máscaras entre o alumnado da ESO

No D.O.G. do 12 de novembro de 2021 publicouse a Orde do 28 de outubro que regula os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado de Ensinanzas obrigatorias.

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/35621

  Como aspectos máis destacables desta orde pódense sinalar:    

  

BENEFICIARIOS:

  • O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021/2022. Non ten que presentar solicitude de máscaras.
  • O alumnado que non solicitou a axuda de material escolar pero que cumpría as condicións. Ten que presentar solicitude. 

 

PRAZO DE SOLICITUDES: 15 a 26 de novembro 2021 nas oficinas do centro.

 

ENTREGA DE MÁSCARAS: durante o mes de decembro o alumnado beneficiario da axuda recibirá máscaras hixiénicas reutilizables segundo a especificación UNE.

 

Premio extraordinario de educación secundaria obrigatoria

O alumno do IES Lucus Augusti Aman Santana da Silva acadou o premio extraordinario de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondente ao curso 2020-2021, concedidos pola Orde do 28 de outubro da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Constitución da Xunta Electoral para as eleccións ó Consello Escolar

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 29/09), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

- O Director ou directora do Centro.
- Un profesor ou profesora.
- Un pai ou nai ou titor legal.
- Un alumno ou alumna.
- Un representante do persoal de administración e servizos

 Os catro últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo 3 de novembro de 2021, ás 12:00 horas na sala de xuntas.

 Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro e se pode acceder dende a ligazón eleccións.

Eleccións

 

Horarios de grupo para o alumnado da ESO, BAC e Ciclos


O alumnado pode ver ou descargar o seu horario para o curso 2021/22

1ESOA 2ESOA 3ESOA 4ESOA 1BACA 2BACA 1OL
1ESOB 2ESOB 3ESOB 4ESOB 1BABB 2BACB 2OL
1ESOC 2ESOC 3ESOC 4ESOC 1BABC 2BACC 1LAC
1ESOD 2ESOD 3ESOD 4ESOD 1BACD 2BACD 2LAC
1ESOE    3PMAR   1BACE 2BACE  
        1BACF    

Accesos ó centro por grupos:

o alumnado segundo ó grupo que pertenza ten que entrar e saír do edificio pola porta sinalada na imaxe.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut