try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
IES Lucus Augusti

Familias

O Camiño Rubí

O Camiño rubíContidos web da pedagoga menstrual Erika Irusta. Esta muller comezou a investigar a menstruación e fixo unha páxina web, el camino rubí que axiña tivo moreas de fans querendo saber máis sobre todo o que Irusta explicaba. Todo empezou para ela cando se deu conta de que as mulleres só prestaban atención ao seu corpo cando quedaban embarazadas, pero non antes. "As mulleres non somos conscientes do noso ciclo hormonal e hai unha desconexión total no corpo da muller: entre o que pasa pescozo cara abaixo e o que pasa no seu cerebro".

 

 

Enfermidades Crónicas

Formularios de información e autorización para o tratamento de datos médicos e de saúde do alumnado polo centro educaivo.

 

Ficha alumnado con enfermidade crónica
Autorización familia para alumnado con enfermidade crónica
Rexistro de incidencia do centro
Protocolo Urxencias Sanitarias

Violencia de Xénero

  Web do "Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad" con información sobre a violencia de xénero.

 Guía de dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero

 App para móviles "Libres" dirixida a mulleres que sofren ou sofriron violencia de xénero e a calquera persoa que detecte no seu entorno unha posible situación de maltrato.

Enlace da Secretaría Xeral de Igualdade Recursos para Mulleres

Educonvives

EduconvivesO espazo web EDUCONVIVES, da Consellería de Cultura Educación e Ordenación Universitaria, recolle protocolos de actuación e orientacións para a intervención de cara á prevención e a resolución de diferentes situacións vencelladas á comunidade educativa. 

 

Distribuir contido