Folletos informativos e mapa da oferta de FP

Formación profesional inicial no curso 2023-2024, perfís profesionais (competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos, título que se obtén), unidades de competencia que se acreditan por módulo ou módulos superados, módulos profesionais que se validan por unidade ou unidades de competencia acreditadas.

No caso de experimentar problemas para visualizar algún folleto, co cursor sobre o folleto en cuestión, prema o botón dereito do rato e despois en "gardar ligazón como" para descargar o ficheiro pdf.

Actividades físicas e deportivas Administración e xestión Agraria
Artes gráficas Comercio e márketing Edificación e obra civil
Electricidade e electrónica Enerxía e auga Fabricación mecánica
Hostalaría e turismo Imaxe e son Imaxe persoal
Industrias alimentarias Industrias extractivas Informática e comunicacións
Instalación e mantemento Madeira, moble e cortiza Marítimo-pesqueira
Química Sanidade Seguridade e medio ambiente
Servizos socioculturais e á comunidade Téxtil, confección e pel Transporte e mantemento de vehículos