Skip to Content

Novas

Acceso a ESO e Bacharelato 2020

Presentación coa información para o acceso a ESO e ao Bacharelato

Fase 1

Dende o día 1 ata o 17 de febreiro de 2020 inícianse os trámites do procedemento (código ED550A), para a reserva de praza nun centro de adscrición para alumnado que cambia de etapa. (Anexo I). A solicitude debe ser única e deberá realizarse no centro no que o alumnado está matriculado no presente curso.

Os centros adscritos ao IES Lucus Augusti son CEIP Rosalía de Castro e CEIP A Ponte

Fase 2

Dende o 1 e ata o 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21 para aqueles/as alumnos/as de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no DOG. / e na Orde do 25 de xaneiro de 2017 que a modifica DOG  

Tal como queda reflectido na dita Orde, a solicitude de admisión poderase presentar ata o 20 de marzo. Para tal fin, os proxenitores dispoñen dunha ferramenta informática a través da cal, se así o desexan, poderán cumprimentar e presentar as solicitudes de escolarización. Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial. (Anexo II)

A aplicación "admisionalumnado" posibilita que as familias cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Probas de Acceso a Ciclos de Grao Medio e Superior

FP

Aberto o prazo para o acceso a ciclos de FP de grao medio e superior 

O período de inscrición para as probas de acceso a grao superior estará comprendido entre os días 10 e 19 de febreiro (ambos os dous incluídos)

O período de inscrición para as probas de acceso a grao medio estará comprendido entre os días 2 e 13 de marzo (ambos os dous incluídos)

Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente e teñan:

Grao Superiordezanove anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba, que queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

Grao Mediodezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba, que queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

Ligazón ao enlace Vía web

Orde que regula o acceso

Documento inscrición vía ordinaria Ciclo Superior Modelo ED312D 

Documento inscrición vía ordinaria Ciclo Medio Modelo ED312C 

Calendario das probas 

Exames  anteriores FP Grao Medio 

Exames  anteriores FP Grao Superior

ABAU 2020

Información sobre a Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade. ABAU 2020.

Enlace as ponderacións  /  Enlace ás notas de corte  

NOTA IMPORTANTE: Segundo a resolución de 11 de febreiro de 2019 na que se dictan instrucións para a realización das ABAU. Para a mellora da nota de admisión terase tamén en consideración a cualificación obtida na fase obrigatoria na materia xeral específica de cada modalidade do bloque das materias troncais (Matemáticas II, Latín II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociales II e Fundamentos da Arte II), sempre e cuando a cualificación conseguida na materia correspondente sexa igual ou superior a 5 puntos. 

 

Ám@me / Mercedes Oliveira Malvar

Ám@me

 

Distribuir contido


by Dr. Radut