Skip to Content

Revistas

 

 
 

Fundada por Alejo García Moreno, profesor de Historia na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade Central (antigo nome da Complutense). Republicano federalista, krausista e amigo de Joaquín Costa, ademais de ser creador e director doutras publicacións relacionadas co Dereito, entre 1880-1882 dirixe esta revista.

Hai constancia indirecta da publicación de 57 números dende o 20 de novembro de 1880 até xaneiro de 1882, aínda que non se conservan na súa totalidade. A parte da nosa colección, só temos constancia doutra colección da revista: na Biblioteca Virtual de Madrid, se ben a súa colección remata no número 46, mentres a nosa chega até o 51. En troques, daqueles exemplares que nos faltan a nós, indicamos a súa ligazón para poder ter a secuencia máis ou menos completa.

 


 ANO I - Número 1

20 de novembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. José Mª Orense - II. O NOSO PROPÓSITO E O NOSO PROGRAMA - III. CAUSA E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Idem Exterior VI. VARIEDADES - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 


 ANO I - Número 2

4 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS: D. Francisco Pi y Margall - II. DONDE ESTÁN LOS ANATEMAS? - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

  

 

 


 ANO I - Número 3

11 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) - II. O SOÑO DUN ESCRITOR - Capítulos dun libro en xerme - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLITICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES E NOTICIAS - Polémica sostida na prensa democrática sobre o discurso-programa pronunciado polo señor Castelar en Alcira (conclusión) - VI. NOTICIAS TEATRAIS  - VII. ANUNCIOS

 

 

 


 ANO I - Número 4

18 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Nicolás Salmerón y Alonso - II. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - Causa de Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos - VI. CRÓNICA TEATRAL - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 


 ANO I - Número 5

 25 de decembro de 1880

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS - D. Estanislao Figueras - II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA (continuación) - III. ESTUDIOS FILOSÓFICO-POPULARES - A Razón - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior VI. CAUSAS CÉLEBRES- INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - Causa contra Elvira del Campo muger de Alonso de Moya scriuano vezino de Madridejos - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 


 ANO II – Número 6

1 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

 

 

 


 ANO II - Número 7

 8 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Emilio Castelar y Ripoll - II. CAUSAS E ORIXE DA ESCISIÓN E CAÍDA DA DEMOCRACIA ESPAÑOLA - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Suiza - Constitucións dos estados rexionais - Constitución do Cantón de Berna - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICÓN. - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 

 ANO II - Número 8

 15 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Manuel Ruíz Zorrilla - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Indicacións xerais - O individualismo e o comunismo - III. CONFERENCIAS NO CIRCULO DA UNIÓN MERCANTIL - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS (continuación) - Suiza - Constitución do cantón de Berna - V. CRÓNICA POLÍTICA - Exterior - Interior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 

 

ANO II – Número 9 

22 de xaneiro de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

 

 


 ANO II - Número 10

29 de xaneiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICOS-POLÍTICOS. - D. Nicolás Mª Rivero - II. A NOSA DENUNCIA - III. CASTELAR EN AMÉRICOA - IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA - V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escolas furierista (continuación) - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

 

 


  ANO II - Número 11

6 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. A CARTA-MANIFESTO DE D. FRANCISCO PI Y MARGALL AOS DEMÓCRATAS HISTÓRICOS DE VALENCIA - III BANQUETES - Os brindis no banquete autonomista de Valencia - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. A NOSA DENUNCIA - Resume dos discursos pronunciados no acto da vista da denuncia do nos periódico

 

 


 ANO II - Número 12

19 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRAFICO-POLÍTICO - D. Cristino Martos - II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - ADVERTENCIA - NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 

 ANO II - Número 13

26 de febreiro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Fernando Garrido - II. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (continuación) - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista - IV. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES - V. CAUSAS CÉLEBRES E INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. OBRAS DE D. FERNANDO GARRIDO - IX. NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 ANO II - Número 14

5 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. UNHA SÚPLICA AO SR. DIRECTOR DE COMUNICACIÓNS - III. O GOBERNO ACTUAL E O DECRETO DO 9 DE XANEIRO DE 1875 - IV. CASTELAR E A SÚA POLÍTICA (conclusión) - V. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista - VI. CONSTITUCIÓN DO CANTÓN DOS GRISONES (conclusión) - VII. VARIEDADES E NOTICIAS -  A Unión Democrática en Asturias - VIII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - IX. LIBROS REMITIDOS A ESTA REDACCIÓN - X. NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 

  ANO II - Número 15

12 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS - D. Manuel Pedregal - II. CUESTIÓN IMPORTANTÍSIMA - Pactistas e non pactistas - III. CONSTITUCIÓNS  DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Friburgo - IV. VARIEDADES E NOTICIAS -  O Goberno actual e o decreto do 9 de xaneiro d 1876 - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 ANO II - Número 16

19 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II O MATRIMONIO CIVIL E O DECRETO DO SR. CÁRDENAS - III ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista (continuación) - IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (colaboracións) - Límites na formación do coñecemento - V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitucion do cantón de Friburgo - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 ANO II - Número 17

26 de marzo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. DISCURSO PRONUNCIADO O 20 DE MARZO NA REUNIÓN DOS DEMÓCRATAS AUTONOMISTAS NO TEATRO DE NOVEDADES DE ZARAGOZA POLO SEÑOR PI Y MARGALL - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola furierista (continuación) - III. CARTA MANIFESTO DO SR. FIGUERAS AOS DEMÓCRATAS DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

 

 


 ANO II - Número 18

2 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Ángel Fernández de los Ríos - II. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO BANQUETE DEMOCRÁTICO-AUTONOMISTA CELEBRADO NO TEATRO DE SANTANDER O DÍA 27 DE MARZO DE 1881 - III. COMUNICADO DE D. RAMÓN DE GALA -IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Friburgo (conclusión) - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

 

 


 ANO II - Número 19

9 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria - III. PACTISTAS,  NON PACTISTAS E PACTISTAS A MEDIAS - IV CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. LIBROS RECIBIDOS NESTA REDACCIÓN - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

 

 


ANO II - Número 20

16 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. José Muro López Salgado - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo. Escola socialista autoritaria - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


ANO II - Número 21

23 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - III. CARTA DO SR. D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ AO SR. DIRECTOR DAS NACIONALIDADES - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO MEETING AUTONOMISTA DE GRANADA - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. CAUSAS CÉLEBRES INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

 

 


ANO II - Número 22

30 de abril de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (continuación) - II. CARTAS FEDERAIS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

 

 


 ANO II - Número 23

 

7 de maio de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Francisco Salmerón y Alonso - II. ESTUDIOS FILOSÓFICO (continuación) - III. VARIEDADES E NOTICIAS - As eleccións de Almería - A gran farsa - Aos electores de Almería - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. NOTICIAS TEATRAIS - VI. ANUNCIOS

 

 


ANO II - Número 24

14 de maio de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - O dereito ao traballo - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Vaud (continuación) - IV. VARIEDADES E NOTICIAS- Documento notable - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 

ANO II – Número 25 

21 de maio de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

 

   

ANO II – Número 26 

28 de maio de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

   

    

ANO II - Número 27

4 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIAS - II. A CUESTIÓN DO PACTO - III. OUTRO DISCURSO DO SEÑOR PI Y MARGALL - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - Justicia - V. CRÓNICAS POLITICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 ANO II - Número 28

11 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - II. LA CUESTIÓN DEL PACTO - Introducción - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola Prudhoniana - IV. A LOS FEDERALES DE CÁDIZ Y A TODOS LOS COMITÉS DEL PARTIDO FEDERAL DE ESPAÑA - V. CAUSAS CÉLEBRES - INÉDITAS DEL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. ADVERTENCIA - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

 


ANO II - Número 29

19 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO - Como debeu plantexarse se resolverse - II. ESTRACTO DO DISCURSO PRONUNCIADO NO TEATRO PRINCIPAL DA VILA DE CRACIA POLO SR. FRANCISCO PI Y MARGALL - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Valais - IV. CAUSAS CÉLEBRES-INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    

ANO II - Número 30

25 de xuño de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLITICOS - D. RAMÓN NOUVILAS Y RAFOLS -II. DISCURSO PRONUNCADO EN CASTELLÓN POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL, EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA O DÍA 15 DE XUÑO DE 1881 - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. BIBLIOGRAFÍA - La restauración teocrática - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

 


ANO II - Número 31

2 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola Prudhoniana - III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POR D. FRANCISCO PI Y MARGALL NO TEATRO DE ALICANTE O 26 DE XUÑO DE 1881 - V. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Valais - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    

ANO II - Número 32

9 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. A CUESTIÓN DO PACTO - Como debeu resolverse - III. ESTUDIOS FILOSÓFICOS (continuación) - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución da república e cantón de Nefchatel - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. VARIEDADES E NOTICIAS - VII. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VIII. NOTICIAS TEATRAIS - IX. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 33

 16 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. NOTICIAS BIOGRÁFICO-POLÍTICAS - Mr. Julio Favre - II. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución do cantón de Nefchatel (continuación) - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - VI. ADVERTENCIA - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 34

 23 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A DISIDENCIA DOS FEDERAIS - II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - Escola proudhoniana (continuación) - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 35

 30 de xullo de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - Leou Gambetta - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - Escola prudhoniana (conclusión) - III. DOS PALABRAS A "EL LIBERAL" - IV. ESTUDIOS FILOSÓFICOS - V. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN (continuación) - VI.CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 36

 6 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. DISIDENCIAS FEDERAIS - II. A CUESTIÓN DO PACTO - Rectificación y complemento - III. OUTRA RECTIFICACIÓN - IV. CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 37

 13 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ESTUDIOS BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - Ernesto Picard - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS  (continuación) - III. OUTRO MANIFESTO CONTRA O SEPARATISMO - IV. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior  - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 38

 20 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - III. CONSTITUCIÓNS DA REPÚBLICA E CANTÓN DO TICINO - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V.  CAUSAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
   ANO II - Número 39

 27 de agosto de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A CUESTIÓN DO PACTO (conclusión) - II. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS (conclusión) - III. CONSTITUCIÓN DA REPÚBLICA E CANTÓN DE XENEBRA - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 40

 3 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. APUNTES BIOGRÁFICO-POLITICOS - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Constitución da República e Cantón de Xenebra - IV. VARIEDADES E NOTICIAS - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
 ANO II - Número 41

 10 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. ADVERTENCIA - II. UNHA CARTA - III. AS SOCIEDADES COOPERATIVAS NA GRAN BRETAÑA DE 1880 - IV. DISCURSO PRONUNCIADO POLO SR. PI Y MARGALLA NO TEATRO E CIRCO DE RIVAS NA TARDE DO 8 DE SETEMBRO DE 1881 - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS.

 

   

    
 ANO II - Número 42

 17 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - II. REGULAMENTO DO CONSELLO MUNICIPAL DE XENEBRA - III. VARIEDADES E NOTICIAS - IV. BIBLIOGRAFÍA - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS

   

    
 ANO II - Número 43

 24 de setembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. José C. Sorní - II. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Regulamento do Consello Municipal de Xenebra (conclusión) - IV. LEI DOS CONCELLOS E PARROQUIAS DO CANTÓN DE FRIBURGO - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 44

 1 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CARTA DE DON FERNANDO GARRIDO - II. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei dos municipios e parroquias do cantón de Friburgo (continuación) - III. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - IV. NOTICIAS TEATRAIS - V. ANUNCIOS

   

    

ANO II – Número 45 

8 de outubro de 1881

Para consulta-la revista dende a Biblioteca Virtual de Madrid, preme aquí ou sobre calquera das imaxes.

 

   

 ANO II - Número 46

 15 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. OUTRA CARTA DO SEÑOR GARRIDO - II. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - Casas para obreiros en Alcalá de Henares - III. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre a organización comunal de Berna - Lei sobre a extensión do dereito electoral - IV. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - V. VARIEDADES E NOTICIAS - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 47

 22 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Manuel Merrelo y Calvo - II. LIBERDADE DE CULTOS - Separación das Igrexas do Estado - As igrexas libres no Estado libre - III. ESTUDIOS SOBRE AS CIENCIAS SOCIAIS - As casas para obreiros en Alcalá de Henares - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre a extensión do dereiro electoral - V. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VI. NOTICIAS TEATRAIS - VII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 48

 29 de outubro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. CONCORDIA FEDERAL E COALICIÓN DEMOCRÁTICA - II. A LIBERDADE DE ASOCIACIÓN E AS CORPORACIÓNS CATÓLICAS - III. ESTUDIOS SOBRE CIENCIAS SOCIAIS - As casas para obreiros en Alcalá de Henares (conclusión) - IV. CONSTITUCIÓNS DOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS - Lei sobre os impostos comunais - V. CAUSAS CÉLEBRES - INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 50

 12 de novembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. A COALICIÓN DEMOCRÁTICA - II. DÚAS PALABRAS ENTRE AMIGOS - III. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA - IV. MANIFESTO - A Xunta democrático-federal da provincia de Madrid aos seus correlixionarios - V. NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS ANUNCIOS

   

    
 ANO II - Número 51

 19 de novembro de 1881

Pulse aquí ou sobre a imaxe para consulta-la revista

SUMARIO

I. APUNTES BIBLIOGRÁFICO-POLÍTICOS - D. Ramón Chies y Baijes - II. EL MANIFIESTO DE LA JUNTA DEMOCRÁTICO FEDERAL DE LA PROVINCIA DE MADRID - III. EL BANDOLERISMO - IV. A FÓRMULA DE UNIÓN SEGURA E PERMANENTE COA PERFECCIÓN DEMOCRÁTICA - V. CRÓNICAS CÉLEBRES, INÉDITAS DO TRIBUNAL DA INQUISICIÓN - VI. CRÓNICA POLÍTICA - Interior - Exterior - VII. NOTICIAS TEATRAIS - VIII. ANUNCIOS

   

    
 
 
       
       
       
       
       


page | by Dr. Radut