Skip to Content

Economía, Profesorado, Actividade, Programación anual

Xefe/a de departamento:   Carmen Rodríguez Álvarez

Horario de reunión semanal:    Venres de 11:45 a 12:35

Profesores/as do departamento

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Recepción

Pais/nais

Alumnos/as

Carmen Rodríguez Álvarez

 

Economia e emprendemento 4º ESO

Empresa de deseño de modelos de negocio 2º BAC

 

Xoves 12:35/13:25


Eugenio Tomé López de Silanes

 Formación e orientación persoal e profesional 4º ESO

Economía 1º BAC

 

 Martes 10:45/11:35  
Juan Carlos Fernández Naveiro

 

Formación e orientación persoal e profesional 4º ESO

 

 Xoves 9:35/10:25

 

 

 

 

 

 

 

                                                         O departamento de Economía

 

O departamento de Economía crease no IES Lucus Augusti de Lugo no curso 1998/99 ao abeiro do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos IES.

No curso 2023-2024 o Departamento de Economía ten atribuídas as seguintes materias:

ESO

4º ESO: ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO

4º ESO: FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSOAL E PROFESIONAL.

BACHARELATO

1º BAC: ECONOMÍA

2º BAC: EMPRESA E DESEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO

Todas estas materias desenvólvense segundo o previsto nos decretos 156/2022 e 157/2022 do 15 de setembro , polo que se establece o currículo da ESO e do Bacharelato respectivamente na nosa comunidade autónoma (DOG 26/09/2022). 

 

 

Materia

Título do libro

Autor

ISBN

Editorial

 

ECONOMIA E EMPRENDEMENTO 4º ESO

 

EDIXGAL

 

 

 

 

 

 

Formación e orientación persoal e profesional 4º ESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia 1º BAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa e deseño de modelos de negocio

2º BAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bacharelato:

-Charlas, conferencias etc 

ESO 4º:

-Charlas, conferencias etc 

 

 

 

Proxecto didáctico do departamento de Economía:

- Contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e criterios de cualificación de:

ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO 4º ESO

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSOAL E PROFESIONAL 4º ESO

ECONOMÍA 1º BAC

EMPRESA E DESEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO 2º BAC

 Economía, emprendemento e actividade empresarial 1º BAC

 

 

 

 

 

Os/as alumnos/as coa materia de Economía 1º BAC pendente do curso pasado, deberán de poñerse en contacto ca profesora Carmen Rodríguez Álvarez

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 3º DA ESO QUE VAIA CURSAR 4º ESO

MATERIA: ECONOMÍA E EMPRENDEMENTO

 CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

 

NOTA

Non é necesario cursar Economía en 4º da ESO para cursar Economía en 1º de BAC

 

MATERIA:FORMACIÓN E ORIENTACIÓN PERSOAL E PROFESIONAL

Ver programación para información sobre contenidos

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 4º DA ESO QUE VAIA CURSAR 1º DE BAC

MATERIA: ECONOMÍA 

 NOTA

Non é necesario cursar Economía en 4º da ESO para cursar Economía en 1º de BAC

 

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA O ALUMNADO

DE 1º DE BAC QUE VAIA CURSAR 2º DE BAC

MATERIA: EMPRESA E DESEÑO DE MODELOS DE NEGOCIO

Non é necesario cursar Economía en 1º de BAC para cursar Empresa e deseño de modelos de negocio en 2º de BAC

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

 

 

CONTIDOS

Para informarte sobre os contidos da materia podes visitar a programación

INFORMACION SOBRE A SELECTIVIDADE

Consta de dúas partes:

PARTE OBRIGATORIA

PARTE VOLUNTARIA

 

1)PARTE OBRIGATORIA (máxima nota 10, fan media a partir de catro)
Está formada por cinco exames:

1º.-Lingua Castelá e Literatura II

2º.-Lingua Galega e Literatura II

3º.-Historia de España/Filosofía

4º.-Primeira Lingua extranxeira

5º.-Materia xeral de modalidade segundo o bacharelato cursado:

-Ciencias: Matemáticas II

-Ciencias Sociais: Matemáticas Aplicadas as Ciencias SociaisII

-Humanidades: Latin II

2)PARTE VOLUNTARIA(máxima nota 4, conta a partir de cinco)


 

....

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut