Skip to Content

Novas

Premios Extraordinarios ESO

A Consellería de Educación ven de publicar a convocatoria dos premios extraordinarios da ESO ao rendemento académico. Realizarase unha proba á que poderá presentarse o alumnado que cursou 4º ESO no ano académico 2019/20 e obtivera unha nota media no conxunto da etapa igual ou superior a 9.

Serán concedidos 20 premios dunha cuantía de 750 euros.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de xullo e o 21 de agosto e realizarase telemáticamente a través do seguinte enderezo: https://www.edu.xunta.es/premiosedu/

Ligazón á Convocatoria

Acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior

FPConvocatoria para o aceso a ciclos de FP de grao mediosuperior e Dual

Aceso á solicitude en Liña

 

 

Período ordinario de admisión

Presentación de solicitudes

25 de xuño ás 9:00 ao 8 dexullo ás 13:00 horas

Listaxe provisional de solicitudes

13 de xullo

Reclamación á listaxe provisional

13 ás 9:00 ao15 dexullo ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes

21 de xullo

1ª adxudicación

21 de xullo

Matriculación 1ª adxudicación

21 ás 9:00 ao 27de xullo ás 13:00 horas

2ª adxudicación

29 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación

29 ás 9:00 ao 31de xullo ás 13:00 horas

 

Período extraordinario de admisión

1ª adxudicación*

*Sobre as listaxes de espera do período ordinario.

 

2 de setembro

Matriculación 1ª adxudicación

2 ás 9:00 ao 4 desetembro ás 13:00 horas

Presentación de solicitudes

1 ás 9:00 ao 9 de setembro ás 13:00 horas

Listaxe provisional desolicitudes

11 de setembro

Reclamaciónálistaxe provisional

11ás 9:00 ao15 de setembro ás 13:00 horas

Listaxe definitiva de solicitudes

18 de setembro

2ª adxudicación de grao medio

18 desetembro

Matriculación 2ª adxudicación

18 ás 9:00 ao 22desetembro ás 13:00 horas

Reclamacións das cualificacións de 2º de bacharelato

ReclamaciónsA Consellería de Educación ven de facer pública a circular nº 2 / 2020 na que se regula o proceso de reclamación das cualificacións de 2º de bacharelato.

Os prazos son: 

Convocatoria ordinaria: 10 e 11 de xuño de 2020 (ata as 14.00 horas).

Convocatoria extraordinaria: 3 e 4 de setembro de 2020 (ata as 14.00 horas)

Ligazón á circular

Ligazón ao Anexo 

Ligazón á Orde de 22 de abril de 2010

 

Axudas Libros e Material Escolar

 

Axudas librosORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación secundaria obrigatoria en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B

Prazos:

·        

Ordinario: 20/05/2020 ao 19/06/2020

·        

O alumnado que, unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou a un centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2021.

·        

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2020/21 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non presentase solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.

Solicitude telematica

Solicitude Presencial

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo matriculado na etapa de secundaria que, a xuízo do centro docente, non poida usar os libros de texto ou o material dixital do curso no que estea matriculado e non existan libros adecuados no fondo solidario en ningún curso, o centro expediralle un vale co que poderá adquirir libros ou material didáctico e complementario específico que o centro docente determine en cada caso, polos importes establecidos no artigo 2.2 d) da convocatoria.

Esta situación deberá acreditarse con informe do centro once se xustifique a necesidade de adquirir o material indicado para o alumno ou alumna e a imposibilidade de entregar os libros de texto do fondo solidario de calquera curso, que debe quedar arquivado xunto coa solicitude.

 

Guía de Estudios Superiores de Galicia

Guía de estudios

O 17 de maio do 2020 "La Voz de Galicia" actualizou a súa guía de estudos superiores na que recolle información relacionada coa universidade e os ciclos formativos. O seu contido pode resultar de interese para o alumnado e as familias.

Entre a información atópanse indicacións de cada titulación, en que campus/localidades se ofertan, cales son as notas de corte do curso actual, no caso dos graos, que materias serven para subir nota en selectividade (as coñecidas como ponderacións), número de prazas de cada grao, as materias de formación básica e as saídas profesionais máis habituais, oferta nas Universidades privadas, etc. / Os nomes da titulacións deben buscarse en Galego.

Ligazón á web

Recursos

Repositorio de recursos educativos para a atención á diversidade

Distribuir contido


by Dr. Radut