Skip to Content

Música, Actividade, Programación anual, Profesorado

  • Asistencia a algún concerto en vivo: Realizaríase en función da oferta dispoñible.

  • Festivais a cargo dos alumnos: Organizaríase en determinadas datas coma o Nadal, o día das Letras Galegas ou outras datas, fin de curso, etc.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS (histórico):

Aínda que non están todas, nos seguintes vídeos pódense ver algunhas das actividades e colaboracións realizadas por este Departamento:

- Curso 2021-22: Colaboración co teatro solidario "As vellas non deben namorarse" https://youtu.be/dTVm7DfeuPA

- Curso 2021-22: Colaboración co programa "21 días en galego" https://youtu.be/34nIt1heN-w

- Curso 2020-21: Colaboración no programa "La carrera espacial", impulsado polo Departamento de Tecnoloxía e que contou coa colaboración de outros departamentos coma o de Inglés ou o de Música https://youtu.be/109HNXJl8aI

- Curso 2018-19: Viaxe a Londres dos alumnos das seccións bilingües https://youtu.be/mRPrOMzixq4

- Curso 2018-19: Colaboración co teatro solidario "O achado do Castro" https://youtu.be/TYd5_I1jGrw

- Curso 2018-19: Obra de teatro interpretada polos alumnos de "Artes escénicas e danza" de 4º da ESO no festival de Nadal https://youtu.be/CoohF7KOX9s

- Curso 2018-19: Danzas organizadas e interpretadas polos alumnos de "Artes escénicas e danza" de 4º de ESO no Festival de Samaín https://youtu.be/CaiA3rUAGpM

- Curso 2017-18: Viaxe a Londres dos alumnos das seccións bilingües https://youtu.be/teqmEh-u89k

- Curso 2017-18:Colaboración do alumnado do Obradoiro de música de 1º da ESO na obra de teatro "Etiquetas" creada polo alumnado dentro do programa Aulas I+I https://youtu.be/go7sIJrvgfQ?list=PLNsxW83Jqp-OP63BXI4QBH2UZkJWsIfoH https://youtu.be/kUH39pb_97A


· Música 2ºESO

· Música 3ºESO

 

ALUMNADO COA MATERIA DE MÚSICA PENDENTE:

O seguimento dos alumnos coa materia de Música pendente faráse a través dos cursos en E-Dixgal creados con tal fin. Neles teñen material de estudo: apuntamentos, audicións, pezas para interpretar e demáis instruccións.

Calquera dúbida e/ou aclaración pode facerse a través da mensaxería da devandita plataforma.

Realizaranse dúas probas escritas para avaliar os contidos teóricos que se desenvolverán nas seguintes datas:

1º parcial: Martes, 20 de febreiro de 2024 ás 12h na Aula de Música

2º parcial:Martes, 21 de maio de 2024 ás 12h na Aula de Música

Na primeira data avaliaranse a primeira metade das unidades didácticas. De superarse esta proba, no segundo exame avaliaríanse a segunda metade. De non superarse a primeira proba, na segunda data avaliaríase a totalidade das unidades.

Para avaliar a parte práctica (de interpretación), os alumnos poden enviar pola plataforma E-dixgal un vídeo interpretando as pezas propostas no que se vexa claramente que son eles quen a están interpretando ou ben facelo o día do exame.

Materias do departamento:

Profesor/a

Materia/s que imparte

 Titoría

Ana Belén Abeledo Santos (Xefe Depto. Música) 

 
     2º ESO A/B/C - Música
     2º ESO D - Música bilingüe (inglés)
     3º ESO A/B/C - Música
     3º ESO E - Música bilingüe (inglés)
 

 Luns 9:55-10:45

Bóveda Morandeira, María Auria (Depto. Lingua e literatura Galega)     2º ESO D - Música

 Martes 9:05-9:55


Real Naharro, Zaida

 (Depto. Inglés)

    3º ESO D - Música  Martes 12:50-13:40
Distribuir contido


by Dr. Radut