Programacións didácticas do curso 2021-2022

Nesta páxina podes consultar as programacións didácticas dos diferentes departamentos para o curso 2021-2022:

As programacións da ESO están todas adaptadas e modificadas segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación.

Data de actualización desta páxina: 18 de marzo de 2022

OS CAMBIOS MÁIS IMPORTANTES SON

- A terceira avaliación celebrarase o 7 de xuño e entregaranse/publicaranse notas.

- A avaliación final celebrarase o 23 de xuño, e nela adoptaranse as decisión de promoción e/ou titulación. Entregaranse/publicaranse notas.

- O período abranguido entre a 3ª avaliación parcial e a avaliacion final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría.

- Non hai avaliación final extraordinaria nin en xuño nin en setembro.

- Hai cambios nas condicións de promoción e titulación (ver Artigos 8 e 10 da Orde antes citada)

PROGRAMACIÓNS ACTUALIZADAS Á ORDE DO 25-1-2022:

 

PROGRAMACIÓNS SEN CAMBIOS: