Skip to Content
TELÉFONOS DE CONTACTO: 881930001 - 881930002 - 650858937

ANUNCIOS

Do 1 ao 17 de xullo en horario de mañá: nova edición do curso de Manexo de dispositivos móbiles +info

Oferta de ciclos formativos: para o curso 2024-2025 +info

Ata o venres 21 de xuño: prazo para solicitar axudas para MATERIAL ESCOLAR para o curso 2024-2025. +info

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE JUNIO 2024

Xoves 6: Xornada de Acollida alumnado de 6º de Primaria CEIP A Fraga e CEIP Santa María. De 10:30h a 12:30h.

Luns 10: Roteiro Matemático. 3º ESO. Vila das Pontes. De 8:30h a 14:10h. 

Xoves 13: Visita ao Museo de Automoción e Historia. MAHI. Arteixo. FP Básica e 1º EVA. De 9:30h a 18:30h.

Venres 14: Visita ao Lugo Romano. 4º ESO. De 10:00h a 20:00h.

Martes 18: Premio ao Cooperativismo. Paintball e Gymkana na Coruña. 4º ESO. De 8:30h a 20:00h.

Mércores 19: Acto de entrega de Premio ao Cooperativismo. 4º ESO. De 12:00h a 13:00h.

Venres 21: Acto de Graduación 4º ESO. 

CURSO DE MANEXO DE DISPOSITIVOS MÓBILES

Trátase dun curso sobre o manexo de aplicacions básicas no móbil, tablet e  no ordenador para persoas adultas no que poderás aprender  e mellorar cuestións do día a día:

 • Para todas as idades
 • Sen necesidade de coñecementos previos
 • Datas: Luns, Mércores e Venres
 • Horario: De 9:30 a 13:30 horas
 • Totalmente gratuíto
 • Impartido por profesorado especialista en Informática
 • Solucionamos todas as túas dúbidas no manexo de dispositivos móbiles.

 Para máis información pincha neste ENLACE

 Data de inicio:1 de XULLO de 2024  NOVO CURSO

OFERTA EDUCATIVA 2024-2025

 Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) - Edixgal e Plurilingüe

Guía da LOMCE da Consellería de Cultura e Educación

 

Educación Secundaria para Adultos (ESA)

 Máis información sobre a ESA

 

Formación Profesional Básica

Ciclo Básico de Informática de Oficina (BIFC12)

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

Ciclo Básico de Mantemento de Vehículos(BTMV11)

Máis informaciónsobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

 

Formación Profesional de Grao Medio

Electromecánica de Vehículos Automóbiles (MTMV02)

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

Sistemas Microinformáticos e Redes (MIFC01)

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

Soldadura e Caldeiraría (MFME02) DUAL

Máis informaciónsobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

 

Formación Profesional de Grao Superior

Ciclos formativos de grao superior (título de Técnico Superior):

Mantemento Electrónico (SELE04) DUAL

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

 Administración e Finanzas (SADG01) Só 2º curso

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

Mecatrónica Industrial (SELE04) DUAL Só 2º curso

Máis información sobre este ciclo (Módulos, carga horaria,...)

 

NOTA: os ciclos de réxime ordinario (Administración e Finanzas, Sistemas Microinformáticos e Redes e Electromecánica de Vehículos automóbiles) poden cursarse, de ser o caso, no segundo curso polo réxime de FP Dual.

AXUDAS FONDO LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2024-2025

- NORMATIVA REGULADORA:

 • Orde de 7 de maio de 2024 (DOG 20-5-2024) Descarga en Versión Web - Versión PDF
 • Renda per cápita familiar: terase en conta o execicio fiscal de 2022
 • Situación persoal e composción da unidade familiar: referido ao 31-12-2022

- FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO:

 • Non se pode solicitar. Todos os cursos son Edixgal. Agás alumnado NEAE, de ser o caso.

- AXUDA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR:

 • Para todo o alumnado da ESO (incluído o dos cursos Edixgal), tendo en conta a renda per cápita:
  • Renda per cápita da unidade familiar igual ou inferior a 6.000€: corresponde vale de 75€
  • Renda per cápita da unidade familiar entre 6.000 e 10.000€: corresponde vale de 60
  • Renda per cápita da unidade familiar superior a 10.000€: Non ten dereito a vale

- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Ata o 21-6-2024
 • Preferentemente pola Sede Electrónica da Xunta, usando o Formulario ED330B-Anexos I e II)
 • Tamén se pode presentar na Secretaría do centro. Pódese descargar aquí o Anexo I e o Anexo II)

- DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2023-2024

 • Na Secretaría do centro.
 • Data límite 21-6-2024

 Para calquera dúbida contactar coa Secretaría do centro, ou no teléfono 881930002.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA CURSAR ESO NESTE CENTRO EN 2024-2025

NORMATIVA REGULADORA:

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Páxina web de admisión de alumnado da ESO

 

PROCEDEMENTO DE RESERVA DE PRAZA:

Só o alumnado de 6º de Educación Primaria do CEIP Plurilingüe A Fraga que desexe continuar estudos de 1º ESO no IES Plurilingüe Castro da Uz o vindeiro curso académico 2024-2025.

Só alumnado de 4º de ESO do IES Plurilingüe Castro da Uz que desexe continuar estudos de Bacharelato no IES Moncho Valcarce no vindeiro curso 2024-2025.

Prazo: do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2023

Publicación do alumnado admitido (22 de febreiro) - Unha vez rematado o prazo para realizar a reserva de praza, TODO o alumnado do CEIP Plurilingüe A Fraga que presentou a solicitude de reserva de praza para cursar 1º da ESO no curso académico 2024-2025 no IES Plurilingüe Castro da Uz foi admitido e obtivo praza.

 

POSTOS ESCOLARES VACANTES A 29 DE FEBREIRO DE 2024:

1º ESO: 7

2º ESO: 0

3º ESO: 0

4º ESO: 8

 

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN:

Para todo o alumnado que desexe cursar algún curso da ESO no vindeiro 2024-2025, agás o alumnado que xa está agora matriculado no centro e o alumnado do centro adscrito que xa fixo a reserva de praza (CEIP Plurilingüe A Fraga).

Prazo: do 1 ao 20 de marzo de 2024 (Máis información aquí)

Nota informativa

Criterio complementario de baremación aprobado polo Consello Escolar: Quen teña matriculado un irmán ou irmá  ou un familiar de 1º grao no momento de formalizar a solicitude de admisión no centro en calquera etapa educativa (CFs, FPB e/ou ESA), agás na ESO, terá unha puntución de 1 Pto. Esta puntuación será única independentemente do número de imáns/irmás ou familiares de 1º grao que vaian estar escolarizados no centro.

Prazo para presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo: do 21 de marzo ao 5 de abril

Publicación da listaxe provisional de alumnado admitido e non admitido: 25 de abril de 2024 (Poden consultarse no taboleiro de anuncios)

Publicación da listaxe definitiva de alumnado admitido e non admitido: 15 de maio de 2024 (Poden consultarse no taboleiro de anuncios)

 

MATRÍCULA DO ALUMNADO ADMITIDO:

Período de matrícula: do 23 de xuño ao 7 de xullo de 2024

 

Distribuir contido


by Dr. Radut