Organigrama

Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 José Antonio Soto Novo

 Juan Iglesias Pereira 

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 Mª Elena Hernández Ros

 

 Cristina Díaz Busch

 Natalia Vega Ledo

 María José Naveira Bouza

 VACANTE

 Persoal de administración e servizos 

 Ana Pena Carballeira

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 Carmen Carballeira Montero

 ANPA Ronsel 

 Montserrat Fernández Novo

 Alumnado 

 Oscar Cendán Sachocos
 Mª del Carmen Piñeiro López

 Lucía López Moreiras

 

 Concello 

 Lorena Tenreiro Blanco

 Organizacións Empresariais 

 José Castro Romero

Equipo directivo

 Cargo

 Nome

 Director

 José Antonio López Castro

 Vicedirectora

 Mª Elena Hernández Ros

 Secretaria

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Xefe de estudos de diúrno

 José Antonio Soto Novo

 Xefe de estudos de adultos

 Juan Iglesias Pereira

Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

  Música

 Puente Blanco, Ana Belén

XD, Titora 3º ESO

  Debuxo

 Gómez Llanos, Rebeca

 Titora 4º ESO

 FOL

 Prieto Barcía, María C.

XD

 Administrativo

 Piñeiro Arias, José Eliseo

Álvarez Pérez, Adoración

XD

Titora 1º A.F.

 Galego

 Alvariño Varela, María Dolores

María José Trastoy Díaz

XD

 

 Matemáticas

 Fernández Míguez, María América

 Trastoy Rego, María

XD, Titora 2º ESO

 

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD

 Física e Química

 García Muiño, Elena

XD

 Informática

 Veloso Rodríguez, Ana Belén

 Vidal Luaces, José Luis

 López Pena, Lara

 Díaz Busch, Cristina

 Pita Vizoso, Victor Manuel

 García Chaves, David

Secretaria

Titor 2º SMR

Titora 1º SMR

XD

Titor 2º FPB Informática

Titor 1º FPB Informática

 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

Vicedirectora, XD

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos, Titor ESA 3-4

 Automoción

 Noche Pardeiro, José Luis

 Pita Corral, Oscar

 Marco Antonio López Riveiro

 Carballeda Rodríguez, J. Miguel

 López Corral, Eduardo

Titor 2º EVA

Coordinador FCT

XD, Titor 1º EVA

 

Titor 1º FPB Automoción

 Electrónica

 López Castro, José Antonio 

 Jover Cource, Mª Carmen

Director

XD, Titora 1ME

 Soldadura

 Comuñas García, Ovindo

 Loureiro Varela, Daniel

 González Cabo, J. Carlos

 XD

Titor 2ºSC

 

 Inglés

 Pita Corral, Sofía

 Vivero López, Patricia

XD

Titora 1º ESO

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

 Cebreiro Fernández, Diego

XD
Profesora terapéutica

AL

 Tecnoloxía

 Gómez Llanos, Rebeca

XD,Titora 4º ESO

 Francés

 Valdivieso Blanco,Patricia

XD

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD, Xefe de estudos

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD

 

 XD: Xefe/xefa de departamento

 

 

Persoal non docente

 CONSERXES 

 Alicia Leal

 José M. Rey

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Ana Pena

 

 PERSOAL DE LIMPEZA 

 Clara E. Díaz 

 Carmen Romero

 Mª Belén Martínez

 

 AUXILIAR  TÉCNICA EDUCATIVA
 Ángela M. Galdo
Distribuir contido