Organigrama

Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 Icía Álvarez Rodríguez

 Juan Iglesias Pereira 

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 

 Mª Elena Hernández Ros

 Fernando Rodríguez Diéguez

 Natalia Vega Ledo

 

 

 Persoal de administración e servizos 

 Mª Belén Martínez Díaz

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 VACANTE

 ANPA Ronsel 

 Jenaro Saborido Otero

 Alumnado 

 
 

 Oscar Cendán Sachocos

 

 Concello 

 Jesús Tembrás Martínez 

 Organizacións Empresariais 

 Montserrat Fernández Gastelu

Equipo directivo

 Cargo

 Nome

 Director

 José Antonio López Castro

 Vicedirectora

 Mª Elena Hernández Ros

 Secretaria

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 Xefa de estudos de diurno

 Icía Álvarez Rodríguez

 Xefe de estudos de adultos

 Juan Iglesias Pereira

Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

 Debuxo Música

 Bermúdez González, Amparo

XD, Titoría 3º ESO

 FOL

 Bermúdez Vivero, Jesús

XD

 Administrativo

 Fernández Rodríguez, Rosa Ana
 Penedo Cortizas, Montserrat

Titora 2º AF
XD

 Galego

 Cordeiro Graña, Pilar

XD, Titoría 2º ESO

 Matemáticas

 Pulgar Martín, Alfonso
 Álvarez Rodríguez, Icía

XD, Titoría 1º ESO
Xefa Estudos

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD

 Física e Química

 López González, Marina

XD

 Informática

 Díaz Busch, Cristina
 López Pena, Lara
 Rodríguez Diéguez, Fernando
 Veloso Rodríguez, Ana Belén
 Gómez Recouso, Carmen
 Mosquera García, Mª José
 Senra Martul, Mª del Mar

Titoría 1º SMR
Titoría 1º FP Básica
Coord FCT, Titoría 2º SMR
Secretaria
XD
Titoría 2º FP Básica
-

 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

Vicedirectora, XD

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos 

 Automoción

 Pita Corral, Oscar
 López Riveira, Marco Antonio
 Noche Pardeiro, José Luis
 Vázquez Díaz, Jose Ángel

-
XD
Titor 2º EVA
Titor 1º EVA

 Electrónica

 López Castro, José Antonio
 Fernández García, Daniel

Director
XD,Titor 2º ME

 Inglés

 Formoso Vilasuso, María Flora
 Pita Corral, Sofía


XD

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

XD
Profesora terapéutica

 Tecnoloxía

 

 

 Francés

 Sarceda Rodríguez, Josefa

XD

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD, Titoría 4º ESO

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD

 

 XD: Xefe/xefa de departamento

 

 

Persoal non docente

 CONSERXES 

 Constantino Fernández Prada 

 Alicia Leal Fernández 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Ana Pena Carballeira 

 

 PERSOAL DE LIMPEZA 

 Clara Elisa Díaz López 

 Adela Durán Vilasuso 

 Mª Belén Martínez Díaz 

Distribuir contido