Organigrama

Consello Escolar

 Sector 

 Representantes 

 Dirección 

 José Antonio López Castro 

 Icía Álvarez Rodríguez

 Juan Iglesias Pereira 

 Óscar Logilde Iglesia 

 Profesorado 

 Jesús Bermúdez Vivero 

 Marina Fernández Bouza

 Mª Elena Hernández Ros

 Fernando Rodríguez Diéguez

 Natalia Vega Ledo

 Ana Belén Veloso Rodríguez

 

 Persoal de administración e servizos 

 Mª Belén Martínez Díaz

 Nais, Pais e representantes legais do alumnado 

 María José Sanjurjo Ferreiro

 VACANTE

 ANPA Ronsel 

 Jenaro Saborido Otero

 Alumnado 

 Xan Paz Guerreiro

 Carmen López Bello

 Oscar Cendán Sachocos

 Vicente Iglesias Ares

 Concello 

 Jesús Tembrás Martínez 

 Organizacións Empresariais 

 Montserrat Fernández Gastelu

Equipo directivo

 Cargo

 Nome

 Director

 José Antonio López Castro

 Vicedirector

 Fernando Rodríguez Diéguez

 Secretario

 Oscar Logilde Iglesia

 Xefa de estudos de diurno

 Icía Álvarez Rodríguez

 Xefe de estudos de adultos

 Juan Iglesias Pereira

Persoal docente

 DEPARTAMENTO  PROFESORES CARGO

 Debuxo Música

 Bermúdez González, Amparo

XD

 FOL

 Bermúdez Vivero, Jesús

XD

 Administrativo

 Fernández Rodríguez, Rosa Ana
 Penedo Cortizas, Montserrat

XD
Titora 1ºAF

 Galego

 Devesa Nogueiras, Consuelo 

XD, Titora 3ºESO

 Matemáticas

 Fernández Bouza, Marina
 Álvarez Rodríguez, Icía

XD
Xefa Estudos

 Filosofía

 Esclusa González, Félix

XD

 Física e Química

 López González, Marina

Titora 2º ESO

 Informática

 Díaz Busch, Cristina
 López Pena, Lara
 Rodríguez Diéguez, Fernando
 Veloso Rodríguez, Ana Belén
 Fernández Bravo, Carolina
 Mosquera García, Mª José

Titora 1ºSMR
Titora 1ºFP Básica
Vicedirector
XD
Titora 2ºSMR
-

 Xeografía e Historia

 González Sánchez, Fco. Javier

XD, Titor 2ºFP Básica

 Educación Física

 Hernández Ros, Mª Elena

XD, Titora 4ºESO

 Língua Castelá

 Iglesias Pereira, Juan

Xefe de estudos 

 Automoción

 Logilde Iglesia, Óscar
 López Bouza, Servando
 López Riveira, Marco Antonio
 Noche Pardeiro, José Luis

Sercretario, Titor 1ºEVA
Coord FCT 
XD
Titor 2ºEVA

 Electrónica

 Feliz Otero, Iván
 López Castro, José Antonio 
 Vila Fernández, Mª Teresa
 Rodríguez Lorenzo, Rosa Mª

-
Director
Titora 1ºME, XD
Titora 2ºME

 Inglés

 Formoso Vilasuso, María Flora
 Pita Corral, Sofía


XD, Titora 2ºFP B.

 Orientación

 Naveira Bouza, Mª José
 Vega Ledo, Mª Natalia

XD
Profesora terapéutica

 Tecnoloxía

Gómez Seoane, Paula

XD

 Francés

 Sarceda Rodríguez, Josefa

XD

 Relixión

 Soto Novo, José Antonio

XD

 Bioloxía e Xeoloxía

 Cerviño Gómez, Macamen

XD, Titora 1ºESO

 Latín

 Serrano Santos, Olga  (IES Moncho Valc.)

 

 

 

 

 XD: Xefe/xefa de departamento

 

 

Persoal non docente

 CONSERXES 

 Constantino Fernández Prada 

 Alicia Leal Fernández 

 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Ana Pena Carballeira 

 

 PERSOAL DE LIMPEZA 

 Clara Elisa Díaz López 

 Adela Durán Vilasuso 

 Mª Belén Martínez Díaz 

Distribuir contido