Certificación

Calendarios de probas de certificación. Curso 2017-2018

A Consellería de Educación fixou as datas das probas escritas para as convocatorias de xuño e setembro na Circular 1/2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2017-20178 as probas de certificación das ensinanzas de réxime especial reguladas polo Decreto191/2007, do 20 de setembro e o Decreto 239/2008,do 25 de setembro, así como a proba de certificación do nivel C1 regulada pola Orde de 8 de outubro de 2012.

A EOI de Vilagarcía fixará as datas das probas de expresión oral e faraas públicas, cando menos, cunha semana de antelación. Estas probas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas.

Teña en conta que, segundo recolle a normativa, os alumnos matriculados pola modalidade libre só teñen a convocatoria de xuño.

 

Distribuir contido