Certificación

Calendarios de probas de certificación. Curso 2018-2019

A Consellería de Educación fixou as datas das probas escritas para as convocatorias de xuño e setembro na Circular 1/2019 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se regulan para o curso 2018-2019 as probas de certificación das ensinanzas de réxime especial reguladas polo Decreto 81/2018, do 19 de xullo.

A EOI de Vilagarcía fixará as datas das probas de expresión oral e faraas públicas, cando menos, cunha semana de antelación. Estas probas poderán realizarse antes ou despois das probas escritas.

Teña en conta que, segundo recolle a normativa, os alumnos matriculados pola modalidade libre só teñen a convocatoria de xuño.

 

Distribuir contido