Enquisa de funcionamento 2020-2021 - Resultados

 

Se clica na imaxe poderá ver os resultados da enquisa de funcionamento e as achegas do alumnado durante o curso 2020-2021.

Tentamos contestar de maneira personalizada ás achegas de cada persoa participante.

Queremos agradecer tamén a participación pois soamente así podemos mellorar como centro.