Oferta educativa

Curso 2018/2019

 

 

Código do grupo

Curso e nivel

Horario

Días da semana

Aula

Profesor/a

ITALIANO

1

IT-A1-A2-1

Nivel Básico A2

15.30 – 17.30

Luns, mércores

11

Roberta Maschi

2

IT-A1-A2-2

Nivel Básico A2

19.30 – 21.30

Martes, xoves

12

Olga Fernández

3

IT-B1-1

Nivel Intermedio B1

17.30 – 19.30

Martes, venres

12

Olga Fernández

4

IT-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Luns, mércores

12

Olga Fernández

5

IT-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Luns, mércores

12

Olga Fernández

6

IT-C1.1-1

1º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Luns, mércores

11

Roberta Maschi

7

IT-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Martes, xoves

11-12

Roberta Maschi