Oferta educativa

Curso 2018/2019

 

 

Código do grupo

Curso e nivel

Horario

Días da semana

Aula

Profesor/a

FRANCÉS

1

FR-A1-1

Nivel Básico A1

9.30 – 11.30

Martes, xoves

13-11

Irene Lores

2

FR-A1-2

Nivel Básico A1

17.30 – 19.30

Mércores, venres

15

Mélanie Pintos

3

FR-A2-1

Nivel Básico A2

11.30 – 13.30

Martes, xoves

13-11

Irene Lores

4

FR-A2-2

Nivel Básico A2

19.30 – 21.30

Luns, mércores

15

Mélanie Pintos

5

FR-B1-1

Nivel Intermedio B1

9.30 – 11.30

Martes, venres

12

Verónica Vázquez

6

FR-B1-2

Nivel Intermedio B1

19.30 – 21.30

Luns, mércores

16

Irene Lores

7

FR-B2.1-1

1º curso do Nivel Intermedio B2

17.30 – 19.30

Martes, xoves

15

Mélanie Pintos

8

FR-B2.2-1

2º curso do Nivel Intermedio B2

19.30 – 21.30

Martes, xoves

15

Mélanie Pintos

9

FR-C1.1-1

1º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Luns, mércores

14

Verónica Vázquez

10

FR-C1.2-1

2º curso do Nivel Avanzado C1

17.30 – 19.30

Martes, xoves

14

Verónica Vázquez