Táboas de corrección das probas de certificación.

As táboas de corrección das probas de expresión escrita e oral son as únicas para todas as linguas da Escola: