PROBAS CERTIFICACIÓN

Estas probas de certificación están dirixidas a obter certificados de nivel nas linguas impartidas na Escola. Consulta toda a información relativa á convocatoria para a convocatoria extraordinaria de setembro 19 no taboleiro principal da páxina.

DOCUMENTACIÓN:

 

  • MODALIDADE LIBRE:

Prazo pechado.

 

  • MODALIDADE OFICIAL:

O alumnado que se matriculou por oficial nos niveis A2 / B1 / B2.2 / C1.2 / C2 terá dereito á convocatoria de xuño e setembro e non terá que realizar ningún trámite de matrícula para estas probas.