PROBAS CERTIFICACIÓN

Estas probas de certificación están dirixidas a obter certificados de nivel nas linguas impartidas na Escola. 

DOCUMENTACIÓN:

  • MODALIDADE LIBRE:

 PRAZO DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

do 10 ao 26 de marzo

 

  • MODALIDADE OFICIAL:

O alumnado que se matriculou por oficial nos niveis A2 / B1 / B1.2 / B2.2 / C1.2 / C2 terá dereito á convocatoria de xuño e setembro e non terá que realizar ningún trámite de matrícula para estas probas.

  • MODALIDADE A DISTANCIA (THAT'S ENGLISH!):

Este alumnado non terá que realizar ningún trámite para acceder ás probas de certificación e terá dereito á convocatoria de xuño e setembro.

  • MODALIDADE CALC: 

O alumnado CALC que desexe certificar o nivel que estea a cursar, deberá formalizar a matrícula seguindo o procedemento recollido na circular correspondente á convocatoria en curso, indicando o idioma e nivel do curso CALC que está a cursar.

Este alumnado terá dereito á convocatoria de xuño e setembro.