AUSENCIAS PROFESORADO

As ausencias do profesorado serán notificadas a través de CentrosNet (menú: Mensaxes). Lembre descargar a aplicación móbil e activar as notificacións para estar sempre ao día.