Seccións

Co obxectivo de evitar que a distancia sexa un atranco para aquelas persoas que queren aprender linguas, a Escola de Pontevedra dispón  de 3 seccións: a sección de Lalín, a sección da Estrada e a sección do Valle Inclán (Pontevedra). Nelas é posible estudar inglés e francés.