Galego

AVISO IMPORTANTE SOBRE PERDA DE CONDICIÓN DE ALUMNADO OFICIAL

Lémbrase que tal como se recolle no punto 6.2 da Circular 3/18,  que regula o procedemento de matrícula para o curso 2018-2019, a non incorporación sen xustificación debidamente razoada perante a dirección nos 15 días seguintes ao inicio do curso académico, implicará a perda de condición de alumnado oficial, e a escola poderá dispor destas prazas para seren cubertas por outros aspirantes, sen que corresponda a devolución dos prezos públicos aboados.

 

Consulte a Circular 3/18 a través desta ligazón. 

CURRÍCULO ENSINANZAS DE IDIOMAS

COMEZO CURSOS CELGA PRIMEIRO CUADRIMESTRE 2018-2019

 

Datas de comezo:

-   Celga 2: martes e xoves das 09.00 h ás 11.20 h ... 2 de outubro na aula 8

-       Celga 2: martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h ... 2 de outubro na aula 15

-      Celga 3: luns, mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h... 1 de outubro na aula 6

-       Celga 4: luns e venres das 11.00 h ás 13.20 h... 1 de outubro na aula 8

NOTA IMPORTANTE: lémbrase que unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto terceiro da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto. De non facelo antes do comezo do curso, perderá a praza.

 

Acceda á resolución da convocatoria de cursos Celga no DOG do 14 de agosto de 2018.

 

COMEZO CURSO LINGUAXE ADMINISTRATIVA NIVEL MEDIO 2018-2019

Linguaxe administrativa, nivel MEDIO, de modo presencial os martes e xoves das 12.20 h ás 14.40 h 

Data de comezo: o martes 2 de outubro na aula 8

NOTA IMPORTANTE: lémbrase que unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto terceiro da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto. De non facelo antes do comezo do curso, perderá a praza.

Acceda á resolución da convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega no DOG do 14 de agosto de 2018.

CONVOCATORIA PROBAS CELGA 2 E CELGA 4 EN NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2018

A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca probas para a obtención do Celga 2 e do Celga 4 no mes de novembro e decembro de 2018.

Lembramos que a Escolas Oficiais de Idiomas imparten cursos Celga de preparación, mais non convocan nin organizan as probas para a obtención destes certificados. Para isto é necesario inscribirse nas probas que convoca a Secretaría Xeral de Poliítca Lingüística e mais superalas.

Consulte a convocatoria das probas para a obtención dos Celga 2 e 4 convocadas pola Secretaría Xeral de Poliítica Lingüística nos meses de novembro e decembro de 2018.

CURSOS CELGA PRIMEIRO CUADRIMESTRE 2018-2019

Datas dos cursos: de outubro de 2018 a xaneiro de 2019

Cursos ofertados:

-       Celga 2, dous días por semana: os martes e xoves das 09.00 h ás 11.20 h

-       Celga 2, tres días por semana: os martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h

-        Celga 3, tres días por semana: os luns, mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h

-        Celga 4, dous días por semana: os luns e venres das 11.00 h  ás 13.20 h

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018

Acceda á resolución da convocatoria de cursos Celga no DOG do 14 de agosto de 2018.

As persoas que desexen participar nos cursos convocados deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

www.eoidigital.com/preinslinguagalega

As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto terceiro da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto.

NOTAS IMPORTANTES:

- Ofértanse 25 prazas para cada curso. Se algún deles ten un número de solicitantes que cumpran os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo segundo o procedemento indicado no punto terceiro da convocatoria.

- No segundo cuadrimestre (de febreiro a maio de 2019) realizaranse outros cursos Celga sobre os que se informará máis adiante.

CURSO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA 2018-2019

Datas do curso: de outubro de 2018 a xaneiro de 2019

Curso ofertado:

-    Linguaxe administrativa, nivel MEDIO, de modo presencial dous días por semana: os martes e xoves das 12.20 h ás 14.40 h

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018

Acceda á resolución da convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega no DOG do 14 de agosto de 2018.

As persoas que desexen participar no curso convocado deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

www.eoidigital.com/preinslinguagalega

As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto terceiro da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto.

NOTA: ofértanse 25 prazas para o curso. Se este ten un número de solicitantes que cumpran os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo segundo o procedemento indicado no punto terceiro da convocatoria.

CONVOCATORIA PROBAS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL GALEGO SETEMBRO 2018

Consulte a convocatoria das probas de expresión e interacción oral de galego de setembro de 2018:

Nivel Básico

Nivel Intermedio

Nivel Avanzado

Nivel C1

PROPOSTA MELLORA CURSOS CELGA

Consulte a "Proposta para a mellora da planificación e xestión dos Celga", realizada no ano 2012 pola Coordinadora de Traballadores/as da Normalización da Lingua. 

COMPROBA O TEU NIVEL DE GALEGO

Queres comprobar dunha forma rápida como andas de nivel de galego? Pois indica cal é a palabra galega que equivale a cada unha das seguintes:  

vertido ………………… ________________________

suministro ………….. ________________________

inconveniente ……. ________________________

marejada ……………. ________________________

zona urbana ………. ________________________

judías verdes …….. _________________________

cortafuegos ………. _________________________

tacita de café ……. _________________________

mi lavavajillas …… _________________________

cookies …………….. _________________________

 

Agora preme aquí para ver as palabras galegas.

Distribuir contido