Galego

COMEZO CURSOS CELGA PRIMEIRO CUADRIMESTRE 2019-2020

 

Datas de comezo durante a primeira semana de outubro:

-      

Celga 2, tres días por semana: os luns, martes e venres das 10.00 h ás 12.00 h comeza o martes 1 de outubro

-      

Celga 2, dous días por semana: os mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h comeza o mércores 2 de outubro

-      

Celga 3, tres días por semana: os martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h comeza o martes 1 de outubro

-      

Celga 4, tres días por semana: os luns, martes e venres das 12.20 h ás 14.20 h comeza o martes 1 de outubro

-      

Celga 4, tres días por semana: os luns, mércores e venres das 18.00 h ás 20.00 h comeza o mércores 2 de outubro

 

CONVOCATORIA CURSOS CELGA

CURSOS CELGA PRIMEIRO CUADRIMESTRE 2019-2020

 

Datas dos cursos: de outubro de 2019 a xaneiro de 2020

Cursos ofertados:

-        Celga 2, tres días por semana: os luns, martes e venres das 10.00 h ás 12.00 h

-        Celga 2, dous días por semana: os mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h

-        Celga 3, tres días por semana: os martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h

-        Celga 4, tres días por semana: os luns, martes e venres das 12.20 h ás 14.20 h

-       Celga 4, tres días por semana: os luns, mércores e venres das 18.00 h ás 20.00 h

 

As persoas que desexen participar nos cursos convocados deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

www.eoidigital.com/preinslinguagalega dentro do prazo seguinte: 

desde o día 2 ata o 11 de setembro de 2019.

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto cuarto da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto.

Acceda á resolución da convocatoria de cursos Celga no DOG do 20 de agosto de 2019.

NOTAS IMPORTANTES:

- Ofértanse 25 prazas para cada curso. Se algún deles tivese un número de solicitantes que cumprisen os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación faríase por sorteo segundo o procedemento indicado no punto terceiro da convocatoria.

- No segundo cuadrimestre (de febreiro a maio de 2020) realizaranse outros cursos Celga sobre os que se informará máis adiante.

CURRÍCULO ENSINANZAS DE IDIOMAS

PROPOSTA MELLORA CURSOS CELGA

Consulte a "Proposta para a mellora da planificación e xestión dos Celga", realizada no ano 2012 pola Coordinadora de Traballadores/as da Normalización da Lingua. 

COMPROBA O TEU NIVEL DE GALEGO

Queres comprobar dunha forma rápida como andas de nivel de galego? Pois indica cal é a palabra galega que equivale a cada unha das seguintes:  

vertido ………………… ________________________

suministro ………….. ________________________

inconveniente ……. ________________________

marejada ……………. ________________________

zona urbana ………. ________________________

judías verdes …….. _________________________

cortafuegos ………. _________________________

tacita de café ……. _________________________

mi lavavajillas …… _________________________

cookies …………….. _________________________

 

Agora preme aquí para ver as palabras galegas.

Distribuir contido