Galego

COMEZO CURSOS CELGA SEGUNDO CUADRIMESTRE 2018-2019

Datas de comezo:

- Celga 2: martes e xoves das 09.00 h ás 11.20 h ... 12 de febreiro na aula 8

- Celga 3: martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h ... 19 de febreiro na aula 15

- Celga 4: luns e venres das 11.00 h ás 13.20 h... 4 de febreiro na aula 8

- Celga 4: luns, mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h... 11 de febreiro na aula 6

 

IMPORTANTE: lémbrase que tras serlle asignada unha praza, a persoa solicitante deberá confirmar que vai ocupar a devandita praza e rematar o proceso de inscrición a través da ligazón: www.eoidigital.com/preinslinguagalega Tamén terá que presentar na secretaría da escola onde foi admitida a documentación que se especifica na epígrafe sétima desta resolución.

Acceda á resolución da convocatoria de cursos Celga no DOG do 14 de agosto de 2018.

 

CURSOS CELGA SEGUNDO CUADRIMESTRE DE FEBREIRO A MAIO DE 2019 INSCRICIÓN DO 2 AO 11 DE XANEIRO DE 2019

Datas dos cursos: de febreiro a maio de 2019

Cursos ofertados:

-          Celga 2, dous días por semana: os martes e xoves das 09.00 h ás 11.20 h

-          Celga 3, tres días por semana: os martes, mércores e venres das 16.00 h ás 18.00 h

-          Celga 4, dous días por semana: os luns e venres das 11.00 h ás 13.20 h

-          Celga 4, tres días por semana: os luns, mércores e xoves das 18.00 h ás 20.00 h

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 2 ata o 11 de xaneiro de 2019

Acceda á resolución da convocatoria de cursos Celga no DOG do 14 de agosto de 2018.

As persoas que desexen participar nos cursos convocados deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

www.eoidigital.com/preinslinguagalega

Tras serlle asignada unha praza, a persoa solicitante deberá confirmar que vai ocupar a devandita praza e rematar o proceso de inscrición. Tamén terá que presentar na secretaría da escola onde foi admitida a documentación que se especifica na epígrafe sétima desta resolución, entre o 15 e o 18 de xaneiro de 2019.

NOTA IMPORTANTE:

Ofértanse 25 prazas para cada curso. Se algún deles ten un número de solicitantes que cumpran os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo segundo o procedemento indicado no punto terceiro da convocatoria.

CURRÍCULO ENSINANZAS DE IDIOMAS

CURSO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA 2018-2019

Datas do curso: de outubro de 2018 a xaneiro de 2019

Curso ofertado:

-    Linguaxe administrativa, nivel MEDIO, de modo presencial dous días por semana: os martes e xoves das 12.20 h ás 14.40 h

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 3 ata o 12 de setembro de 2018

Acceda á resolución da convocatoria de cursos de linguaxe administrativa galega no DOG do 14 de agosto de 2018.

As persoas que desexen participar no curso convocado deberán cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

www.eoidigital.com/preinslinguagalega

As solicitudes cubertas adecuadamente entenderanse presentadas na secretaría da escola oficial de idiomas correspondente unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

Unha vez rematado o proceso de asignación de prazas, (ver punto terceiro da resolución) o alumnado seleccionado deberá presentar na secretaría da escola onde foi admitido a documentación que se especifica nas epígrafes sétima e décima primeira desta resolución no prazo establecido no punto cuarto.

NOTA: ofértanse 25 prazas para o curso. Se este ten un número de solicitantes que cumpran os requisitos maior que o número de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo segundo o procedemento indicado no punto terceiro da convocatoria.

PROPOSTA MELLORA CURSOS CELGA

Consulte a "Proposta para a mellora da planificación e xestión dos Celga", realizada no ano 2012 pola Coordinadora de Traballadores/as da Normalización da Lingua. 

COMPROBA O TEU NIVEL DE GALEGO

Queres comprobar dunha forma rápida como andas de nivel de galego? Pois indica cal é a palabra galega que equivale a cada unha das seguintes:  

vertido ………………… ________________________

suministro ………….. ________________________

inconveniente ……. ________________________

marejada ……………. ________________________

zona urbana ………. ________________________

judías verdes …….. _________________________

cortafuegos ………. _________________________

tacita de café ……. _________________________

mi lavavajillas …… _________________________

cookies …………….. _________________________

 

Agora preme aquí para ver as palabras galegas.

Distribuir contido