Sección da Estrada (IES Antón Losada Diéguez)

PROBA DE CLASIFICACIÓN 2018

DATAS DE MATRICULA: 3-7 de setembro 

REALIZACIÓN DAS PROBAS: Na Extensión EOI A Estrada a proba de clasificación realizarase nas seguintes datas

 • Parte escrita da proba: 11 de setembro ás 17:00 hs. 
 • Parte oral da proba: a convocatoria para a parte oral da proba publicarase na web da Sección e no taboleiro de anuncios a última hora do día 7 de setembro

REQUISITOS DE ACCESO:

 • Ter 16 anos cumpridos (ou cumprilos antes do 31/12/18) se o idioma do que se examina é o que cursa como 1ª lingua estranxeira na ESO. No caso de matricularse nun idioma diferente, o requisito de idade baixa ós 14 anos. 
 • Acceder por primeiria vez á ensinanza dunha lingua na modalidade presencial ou ben ter cursado estudos do idioma con anterioridade sempre e cando non se estivera matriculado no réxime oficial nos dous cursos anteriores (2016-17 e 2017-18)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

VALIDEZ DOS RESULTADOS 

Os resultados da proba de clasificación terán unha validez de dous cursos académicos en calquera EOI de Galicia. 

INFORMACIÓN MÁIS DETALLADA 

Teñen información máis detallada (incluida a guía do candidato e as condicións xerais da proba) na páxina web da EOI Pontevedra. 

EXAMES de SETEMBRO: DATAS e HORAS

Poden consultar as datas e horas de realización dos exames de setembro clicando no curso que corresponda. Atoparán no mesmo documento o desglose das partes escritas (reading, writing, listening), coa hora de comezo e a duración de cada parte da proba, así como os chamamentos para a realización da parte oral da proba (speaking). 

 

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO

O horario de atención ó público durante o periodo de matrícula (2-10 de xullo) será de 10 a 14 horas, de luns a venres, exceptuando o martes 3 e mércores 4. Neses dous días será de 12 a 14.

Entre o 11 e o 31 de xullo o horario de atención ó público será os luns, mércores e venres de 10:30 a 13:30

MATRÍCULA no CURSO 2018-19

As persoas interesadas en matricularse na Extensión EOI A Estrada deben ler con atención as seguintes instrucións.

Antes de matricularse ou preinscribirse, asegúrense de que cumpren os requisitos de acceso.

ALUMNADO ANTIGO

 • Non fará preinscrición en liña

 

ALUMNADO NOVO

 • Quen se considera alumnado novo? Todas as persoas incluidas neste listado
 • Onde me preinscribo? Na ligazón https://www.eoidigital.com/preinsxunta/alumnos/index.php
 • Cando me preinscribo? Do 3 ó 16 de setembro
 • Cando se adxudican as prazas? O 18 de setembro
 • Onde comprobo se estou admitido/a? Na ligazón que  usaches para preinscribirte
 • Cando me matriculo se obteño praza? Do 18 ó 28 de setembro, ata ás 12.00hs

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

A matrícula feita en liña non será válida ata entregar na Extensión EOI A Estrada a seguinte documentación

Con carácter xeral, todo o alumnado entregará:

 • ·2 copias do resgardo de ter feito a matrícula (xeradas automáticamente pola aplicación web)
 • Resgardo de ter aboado as taxas: pode pagar cun formulario E (dispoñible en conserxería), crear un impreso A1, ou pagar mediante os modelos 730 e 731

Dependendo das circunstancias de cada alumno, tamén se deberá adxuntar:

 • Fotocopia do DNI (só para alumnado novo)
 • Documento de datos para o contacto cos pais (só para menores de idade)
 • Documento para o pago do 2º prazo (só se fracciona o pagamento. Dispoñible en conserxería)
 • Certificado do número de conta (só se fracciona o pagamento)
 • Certificación académica da 1ª lingua estranxeira cursada na ESO (só para alumnado menor de 16 anos a 31/12/18)
 • Solicitude de adaptación nas probas (só para alumnado con discapacidade que solicite adaptación)
 • Xustificante de dereito a redución das taxas (só para alumnado con dereito a redución nos prezos públicos: discapacitados, familias numerosas, etc)
 • Xustificante que acredite o acceso a un curso superior a A1 (só para alumnado con acceso directo a un curso superior a A1: certificado da proba de nivel, certificado de estudos doutra EOI, titulacións que dan acceso directo a certos cursos, etc)

Consulten información máis detallada sobre este proceso na ligazón de matrícula da EOI Pontevedra.

 

PREINSCRICIÓN no CURSO 2018-19

As persoas interesadas en estudar na Extensión EOI A Estrada no curso 2018-19 que se consideren alumnado novo deberán facer preinscrición en liña.

 

 

OFERTA EDUCATIVA: CURSO 2018-19

Poden consultar a oferta educativa para o curso 2018-19 da Extensión EOI A Estrada. Esta oferta está suxeita a posibles modificacións.

AUTOAPRENDIZAXE: INGLÉS FÓRA DA AULA

Queres practicar inglés pola túa conta? Non sabes onde buscar exercicios para practicar vocabulario ou gramática? Queres reforzar o teu dominio das destrezas de listening, reading, writing e speaking? Lembra que tes acceso a unha ampla variedade de recursos no enlace de autoaprendizaxe da EOI Pontevedra.

Distribuir contido