Sección da Estrada (IES Antón Losada Diéguez)

MATRÍCULA LIBRE PROBAS DE CERTIFICACIÓN 18-19

PRAZO DE MATRÍCULA

As persoas que desexen presentarse ás probas de certificación para obter un certificado de nivel nalgunha das linguas que ofrece a Escola poderán matricularse do 13 de marzo ao 2 de abril ata as 12.00.

Idiomas e niveis que pode certificar na nosa Escola:

NIVEIS IDIOMAS
A2 Inglés
B1 Inglés
B2 Inglés
C1 Inglés

 

DATAS DAS PROBAS

Consulta o calendario de probas. As datas das probas do nivel A2 publicaranse próximamente.

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA:

Realizarase en liña a través da ligazón: https://www.informaticacentros.com/xunta/ e non terá validez ata que se formalice na secretaría do centro (9.00 - 14.00) entregando a seguinte documentación: 

  • Impreso de matrícula xerado pola aplicación web.
  • Resgardo de aboamento dos prezos públicos: pode recoller o documento na secretaría ou xeralo aquí premendo no Modelo A1 ao final da páxina. Consulte as taxas e códigos.

O alumnado do curso 18-19 que estivera matriculado nun nivel non terminal no curso 17-18 poderá realizar as probas de certificación do nivel anterior de xeito gratuito riscando "gra".

  • Fotocopia do DNI ou no caso de ser estranxeiro o NIE ou pasaporte.
  • Menores: certificado do instituto no que conste cal é a primeira lingua estranxeira cursada no presente curso. Anexo VII
  • Alumnado CALC: certificado do CFR no que conste que cumpre o requisito de asistencia. Atención! só se poderá matricular no nivel correspondente ao curso CALC ao que asiste.
  • Alumnado con discapacidade:documentación acreditativa e, se solicitara adaptación de exames, cubrir este formulario.

CONVOCATORIAS

 • Alumnado libre: ten dereito á convocatoria de xuño.
 • Alumnado CALC: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado CUALE: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado cursos preparatorios certificación: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.
 • Alumnado con probas de certificación pendentes do plan antigo: ten dereito ás convocatorias de xuño e setembro.

MENORES

 • Poderán matricularse do idioma que estudan como primeira lingua estranxeira na ESO/Bacharelato se teñen 16 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2019.
 • Poderán matricularse dunha lingua distinta á estudada na ESO se teñen 14 anos ou os cumprirán antes do 31 de decembro de 2019.

ACCESO DAS PROBAS

 • Pódese matricular por libre de calquera nivel sen ter o certificado do nivel anterior.
 • Non se poderá matricular por oficial e por libre do mesmo nivel no mesmo ano académico.
 • Se realizou estudos noutra escola e se vai matricular por libre na EOI de Pontevedra, debe indicalo na súa solicitude para tramitar o traslado de expediente pertinente.
 • Se supera a proba do nivel básico/intermedio/avanzado poderá acceder ao nivel seguinte como alumno oficial seguindo o procedemento de matrícula establecido.
 • Se é alumno oficial desta Escola e desexa presentarse por libre a algunha proba deberá facelo nesta, agás no caso de que o idioma do que desexe matricularse non se imparta nela. Nese caso, poderá matricularse, excepcionalmente, noutra escola.

 

DOCUMENTACIÓN

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

A entrega de documentación farase na Xefatura de Estudos da EOI no seguinte horario:

Luns de 19-20h

Martes de 17-20h

Mércores de 17-20h

Xoves de 19-20h

Venres de 9-12h

 

EXAMES: ALUMNADO LIBRE

A matrícula para o alumnado libre estará aberta entre o 13 de marzo e o 2 de abril. Proximamente terán máis información na páxina web da EOI Pontevedra. 

REINICIO DAS CLASES: GRUPOS DE ELENA CALVIÑO

A profesora que substitúe a Elena Calviño incorporaráse ó centro o luns 25 de febreiro. As clases con ela comezarán ese mesmo día. 

HORARIO BIBLIOTECA

Este curso a biblioteca da Extensión EOI A Estrada está aberta os luns e os mércores de 19.00 a 19.55. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 2018-19

Xa poden consultar o material didáctico que o departamento de inglés vai usar para o curso 2018-19. 

OFERTA EDUCATIVA: CURSO 2018-19

Poden consultar a oferta educativa para o curso 2018-19 da Extensión EOI A Estrada. Esta oferta está suxeita a posibles modificacións.

AUTOAPRENDIZAXE: INGLÉS FÓRA DA AULA

Queres practicar inglés pola túa conta? Non sabes onde buscar exercicios para practicar vocabulario ou gramática? Queres reforzar o teu dominio das destrezas de listening, reading, writing e speaking? Lembra que tes acceso a unha ampla variedade de recursos no enlace de autoaprendizaxe da EOI Pontevedra.

Distribuir contido