Directorio

Por favor, antes de contactar connosco, comprobe que a información que procura non está xa publicada na nosa web.
 
Conserxería (información xeral)
886 159 116
 
Secretaría (administración)
886 159 119
infosecretaria.eoipontevedra@gmail.com
 
Escola
eoi.pontevedra@gmail.com
 
That´s English
886 159 121
 
Fax
886 159 133

Dirección

José Manuel Luaña Fontán
direccion.eoipontevedra@gmail.com

Xefatura de estudos
Paula Gómez Cernadas
xefatura.eoipontevedra@gmail.com

Vicedirección
María Fernández González
vicedireccion.eoipontevedra@gmail.com

Secretaria
María López Bodaño
secretaria.eoipontevedra@gmail.com

Horario de atención ao público da Directiva

(Fóra deste horario atenderase, se posible, previa cita)

Dirección

Venres, 11:00 a 12:00

Vicedirección

Mércores, 11.00 a 12.00

Xefatura

Luns, 12:30 a 13:30

Secretaría

Mércores, de 9.00 a 10.00

 
 
Departamento de alemán
Carmen Barreiro García (xefe dpto.)
aleman.eoipontevedra@gmail.com

Departamento de francés
Milagros Vila Vergara (xefe dpto.)
frances.eoipontevedra@gmail.com

Departamento de galego
Lorena López López (xefe dpto.)
galego.eoipontevedra@gmail.com

Departamento de inglés
Patricia Parada Gandos (xefa dpto.) 
ingles.eoipontevedra@gmail.com

Departamento de italiano
Begoña Suárez Moreno (xefa dpto.)
italiano.eoipontevedra@gmail.com

Departamento de portugués
María José Sola Bravo (xefe dpto.)
portugues.eoipontevedra@gmail.com

Sección da Estrada (IES A. Losada Diéguez)
Miguel Guido González Szamocki (xefe de estudos)
aestrada.eoipontevedra@gmail.com

Sección de Lalín (IES Ramón M. Aller Ulloa)
Mercedes Castro Barral (xefa de estudos)
lalin.eoipontevedra@gmail.com

Sección de Pontevedra (IES Valle-Inclán)
María Aller Longueira (xefa de estudos)

valleinclan.eoipontevedra@gmail.com  Tlf. 986 866 448

Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG)

edlg.eoipontevedra@gmail.com

Conserxería
conserxeria.eoipontevedra@gmail.com

Biblioteca
biblioteca.eoipontevedra@gmail.com

Recursos
recursos.eoipontevedra@gmail.com

Plambe
plambe.eoipontevedra@gmail.com