NOVO PRAZO DE MATRÍCULA LIBRE

Reábrese o prazo de matrícula para o alumnado libre, o alumnado CALC e CUALE e o dos cursos de formación do profesorado de preparación para as probas de certificación das EOIs que quedou interrompido pola Resolución do 15 de marzo do 2020 por mor do estado de alarma.

O novo prazo de matrícula será do 1 ao 9 de xuño. A matrícula realizarase de xeito telemático e aplicación estará aberta ata ás 12.00 horas do día 9 de xuño. Prema nesta ligazón para consultar toda a información.

NOVIDADES CURSOS CELGA

Consulte a resolución pola que se anuncia a continuación do prazo de presentación de solicitudes para realizar as probas de obtención dos certificados CELGA e o aprazamento destas.

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS ADAPTADAS

Prema na ligazón para consultar as programacións adaptadas de cada Departamento dos niveis A1, B1.1, B2.1 e C1,1.

CURSOS CELGA E LINGUAXE ADMINISTRATIVA

  • O remate da actividade lectiva respectará o establecido na Resolución do 2 agosto de 2019, pola que se convocan estes cursos.
  • Aprázase a data de realización das probas finais dos cursos de linguaxe administrativa galega, tanto presenciais coma en liña, que se impartiron no segundo cuadrimestre. Esta proba realizarase de xeito telemático, coas adaptacións que estableza a Secretaría Xeral de Política Lingüística

REMATE DO CURSO

Informamos a toda a comunidade educativa de que as clases rematarán o vindeiro 29 de maio. Pregámoslle ao alumnado que permaneza atento á nosa web xa que publicaremos máis información sobre os criterios de avaliación para os cursos non terminais de nivel. No que atinxe aos cursos terminais, permanecemos á espera de recibir instrucións sobre as probas de certificación.

EXENCIÓN DE TAXAS DE MATRÍCULA

Achegamos a resposta da asesoría relativa á devolución de taxas de matrícula nas EOI.

 

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO: NOVIDADES

Actualizado con data do 28 de abril de 2020

AGARDAMOS INSTRUCIÓNS MÁIS ESPECÍFICAS PARA AS EOI

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional acaba de publicar as instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020. As directrices especiais para as EOI atópanse nas páxinas 27-29 do documento:

  • As programacións didácticas e os procedementos e criterios de avaliación serán modificados e estarán á disposición do alumnado en breve.
  • Nos cursos non terminais de nivel aplicarase a avaliación continua e teranse en conta os resultados da proba parcial de progreso e a valoración positiva do rendemento do alumnado. As valoracións das actividades realizadas telematicamente teranse en conta para aumentar a cualificación.
  • O calendario das probas de certificación aprázase en ambas as dúas convocatorias. Establecerase un calendario alternativo cando as circunstancias sanitarias o permitan.  
  • A convocatoria na modalidade libre, actualmente paralizada, retomarase cando as circunstancias sanitarias o permitan.  

Recordámoslle ao alumnado que como normal xeral a docencia seguirá a facerse polos medios telemáticos habituais para comunicarse co seu/súa profesor/a.

Mentres dure o estado de alarma, para evitar todo risco de contaxio entre a poboación, este centro quedará pechado para o alumnado e o público en xeral. 

CONTACTO CO CENTRO:

As consultas de xestión do centro faranse en:

eoi.pontevedra@edu.xunta.gal e no tlf 669 139 676 

  • As consultas de secretaría en: secretaria.eoipontevedra@gmail.com e infosecretaria.eoipontevedra@gmail.com
  • As consultas de xefatura de estudos en: xefatura.eoipontevedra@gmail.com
  • As consultas de vicedirección en: vicedireccion.eoipontevedra@gmail.com

 

RECURSOS DE AUTOAPRENDIZAXE

Aproveita este tempo na casa para practicar a túa lingua de estudo. Nesta sección de AUTOAPRENDIZAXE podes atopar páxinas e recursos escolmados polos distintos departamentos. 

MATRICULA LIBRE 2020

Infórmase a todo o alumnado que de acordo coa Resolución do 15 de marzo do 2020, se suspenden os termos e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanizarase no momento en que perda vixencia o seguinte acordo ou se é o caso, as prórrogas deste. Cando todo se normalice e recibamos instruccións ao respecto, reabrirase o prazo de matrícula. Información aquí.

Distribuir contido