Francés

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022-2023

Podes atopar o listado de libros aquí

HORARIO DE ATENCIÓN DO PROFESORADO E DA XEFATURA DO DEPARTAMENTO

Pode consultar o horario de atención ao alumnado do seu profesor-aquí. 

PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2023 - CONVOCATORIA ORDINARIA MAIO-XUÑO 2023

Consulte aquí as datas e horas das probas de certificación correspondentes á convocatoria da ORDINARIA MAIO-XUÑO 2023

A información ira aperecendo nas epígrafes correspondentes tan pronto como estea dispoñible

 

 

NIVEL A2:

Proba escrita

 Proba oralNIVEL B1:

Proba escrita

Proba oral

 

NIVEL B2:

Proba escrita

Proba oral

 

NIVEL C1:

Proba escrita

Proba oral

PROBAS ESCRITAS E ORAIS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDENTES Á CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA XUÑO 2023

 

As datas e horario correspondentes á convocatoria extraordinaria de xuño 2023 para o alumnado oficial poderanse consultar cando estean dispoñibles

 

NIVEL A2

Proba escrita

Proba oral

NIVEL B1:

Proba escrita

Proba oral

 

NIVEL B2:

Proba escrita

Proba oral

 

NIVEL C1:

Proba escrita

Proba oral

Programación didáctica francés 22-23

AQUÍ poderedes atopar a programación didáctica redactada para este curso 2022-2023. Inclúe secuenciación de contidos por nivel

PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2023. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

A información aparecerá nesta epígrafe no momento no que estea dispoñible

PROBA DE CLASIFICACIÓN DE FRANCÉS 2023

A información aparecerá neste epígrafe cando estea dispoñible

Distribuir contido