Francés

información sobre datas de exames, vacacións e festivos

 Convocatoria das probas orais correspondente ás probas de certificación de xuño 2019. TODOS OS NIVEIS

Consulte aquí datas e horas.

 

Se ten algún problema coa quenda adxudicada, envíe un correo electrónico para solicitar un cambio aportando a xustificación pertinente ao enderezo da xefatura de departamento. A petición será estudada e atendida se a organización das probas así o permite

frances.eoipontevedra@gmail.com

INFORMACIÓN DO DEPARTAMENTO

 

HORARIO DE ATENCIÓN DA XEFATURA DE DEPARTAMENTO: 

martes de 13:00 A 14:00e mércores de 17.00-18.00

ou no correo electrónico  frances.eoipontevedra@gmail.com.

Se desexa contactar con algún profesor do departamento pode facelo neste mesmo enderezo electrónico.

 O horario de atención ó alumnado dos distintos profesores do dpartamento pode atopalo no epígrafe "profesorado" na parte dereita desta páxina. 

Para consultas sobre matrícula, inscripcións, preinscricións ou  expediente , escriba una mail ao enderezo da secretría:

infosecretaria.eoipontevedra@gmail.com

 

 

Consultar a programación xeral 2018-19.  

 

 

 

DECRETO 81/2018, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo dos niveis básico A1, básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 e avanzado C2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial na Comunidade Autónoma de Galicia. Prema aquí. 

 

 

 

Consultar recursos didácticos en internet

 

 

 

 

Distribuir contido