CALENDARIO ESCOLAR

Consute o calendario do centro elaborado segundo a orde do 3 de maio que establece o calendario escolar para o curso 2023-24.