CALENDARIO ESCOLAR

Consute o calendario do centro elaborado segundo a orde do 20 de maio que establece o calendario escolar para o curso 2022-23.