Instrucións para a consulta de notas

 1. Faga clic na ligazón do seu centro:

2. No Usuario, escriba:

  • o seu número de expediente (que figura no carné da Escola);
  • ou a súa data de nacemento nos seguintes formatos: 08/10/2012; 08-10-2012.

3. No Contrasinal, introduza o seu número de DNI sen a letra.

4. No contrasinal persoal do alumno, introducimos o contrasinal que previamente teñamos activado. (Para saber como activar este contrasinal persoal, lea con atención o titorial). 

5. Aparecerá a pantalla coas súas cualificacións (e outros datos relativos ao seu expediente). 

 

IMPORTANTE:

* A convocatoria extraordinaria terá lugar na segunda quincena de xuño.

* Non se dará ningún número de expediente por teléfono nin por mail.
* Para calquera consulta ou aclaración, chamar á Secretaría: 886159119.

 

Este centro utiliza a aplicación CentrosNet para comunicarse co seu alumnado. Descárguea gratuitamente desde a tenda do seu móbil e reciba de forma inmediata calquera notificación sobre convocatorias de exames, datas de revisións, prazos de matrícula, actividades culturais, ausencias do profesorado, etc.

Instruccións de descarga de CentrosNet no dispositivo móbil