PROBA DE CLASIFICACIÓN 19

MATRÍCULA: DO 2 AO 6 DE SETEMBRO DE 2019

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 10 e 11 de setembro de 2019. Preme aquí para consultar as datas por idiomas. As quendas da proba oral de inglés están publicadas na sección "Inglés" que se atopa no epígrafe superior da páxina.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 13 de setembro ás 11.00

Unha vez obtido o resultado, lembra que terás que preinsciribirte antes do 16 de setembro.

DESCRIPCIÓN DA PROBA:

A proba de clasificación ten carácter voluntario e serve para ubicar ás persoas que a realizan no curso que lles corresponde segundo os coñecementos demostrados. 

QUEN SE PODE MATRICULAR: 

  • As persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. 
  • Requisito de idade: ter 16 anos cumpridos se o idioma do que se examina é o mesmo que o cursado na ESO ou 14 se é un idioma diferente (ou ben cumprilos antes do 31 de decembro de 2019)

DOCUMENTACIÓN:

  • Solicitude: descargar e imprimilo aquí ou recollelo na secretaría.
  • Taxas: realizar o pagamento das taxas correspondentes nunha entidade bancaria ou telemáticamente segundo as seguintes instruccións. Pode recoller o documento de taxas na secretaría.
  • Lugar de entrega: entregar o impreso cuberto, o resgardo de pagamento das taxas e unha copia do DNI na secretaría da EOI de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas.
  • Guía do candidato
  • Condicións xerais da proba

VIXENCIA: Os resultados da proba terán unha validez de dous cursos académicos en calquera das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.