PROBA DE CLASIFICACIÓN

MATRÍCULA E REALIZACIÓN DA PROBA NO MES DE SETEMBRO DE 2018

A proba de clasificación ten carácter voluntario e serve para ubicar ás persoas que a realizan no curso que lles corresponde segundo os coñecementos demostrados. 

QUEN SE PODE MATRICULAR: 

  • As persoas que accedan por primeira vez á ensinanza dunha lingua na modalidade presencial. 
  • As persoas que estudaron con anterioridade unha lingua nas Escolas Oficiais de Idiomas e non estiveron matriculadas pola modalidade oficial nos dous anos lectivos anteriores a aquel no que queren retomar os estudos.
  • Requisito de idade: ter 16 anos cumpridos se o idioma do que se examina é o mesmo que o cursado na ESO ou 14 se é un idioma diferente (ou ben cumprilos antes do 31 de decembro de 2017)

DOCUMENTACIÓN:

  • Solicitude: descargar e imprimilo aquí ou recollelo na secretaría.
  • Taxas: realizar o pagamento das taxas correspondentes nunha entidade bancaria ou telemáticamente segundo as seguintes instruccións. Pode recoller o documento de taxas na secretaría.
  • Lugar de entrega: entregar o impreso cuberto, o resgardo de pagamento das taxas e unha copia do DNI na secretaría da EOI de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas.
  • Guía do candidato
  • Condicións xerais da proba
  • Lexislación

DATAS DAS PROBAS: 

VIXENCIA DOS RESULTADOS: 

O resultado obtido nas probas de clasificación ten vixencia durante os dous anos lectivos posteriores en todas as Escolas Oficiais de Idiomas de Galiza.