PROBA DE CLASIFICACIÓN

MATRÍCULA: DO 3 AO 7 SE SETEMBRO DE 2018

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: 11 e 12 de setembro de 2018. Preme aquí para consultar as datas por idiomas.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 14 de setembro ás 12.00

Unha vez obtido o resultado, lembra que terás que preinsciribirte antes do 16 de setembro.

DESCRIPCIÓN DA PROBA:

A proba de clasificación ten carácter voluntario e serve para ubicar ás persoas que a realizan no curso que lles corresponde segundo os coñecementos demostrados. 

QUEN SE PODE MATRICULAR: 

  • As persoas que accedan por primeira vez á ensinanza dunha lingua na modalidade presencial. 
  • Persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores ao que desexen acceder.
  • Requisito de idade: ter 16 anos cumpridos se o idioma do que se examina é o mesmo que o cursado na ESO ou 14 se é un idioma diferente (ou ben cumprilos antes do 31 de decembro de 2018)

DOCUMENTACIÓN:

  • Solicitude: descargar e imprimilo aquí ou recollelo na secretaría.
  • Taxas: realizar o pagamento das taxas correspondentes nunha entidade bancaria ou telemáticamente segundo as seguintes instruccións. Pode recoller o documento de taxas na secretaría.
  • Lugar de entrega: entregar o impreso cuberto, o resgardo de pagamento das taxas e unha copia do DNI na secretaría da EOI de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas.
  • Guía do candidato
  • Condicións xerais da proba

VIXENCIA: Os resultados da proba terán unha validez de dous cursos académicos en calquera das Escolas Oficiais de Idiomas de Galicia.